"Wie geld heeft, leeft tot 14 jaar langer"

Een opleiding, een job en een huis zeggen niet alleen iets over je sociale status, ze bepalen ook hoe lang je leeft. Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université catholique de Louvain (UCL) kwamen tot de conclusie dat het verschil in levensverwachting tussen arm en rijk kan oplopen tot 14 jaar.

Wie geld heeft, leeft langer. Dat was al bekend. Dat het verschil in levensverwachting in ons land tot 14 jaar kan bedragen is nieuw. "Als we niets ondernemen, wordt het met de dag groter" zegt demograaf en UCL-onderzoeker Thierry Eggerickx in de krant Le Soir. Volgens zijn onderzoek leeft een rijke 45-jarige man 11 jaar langer dan een arme leeftijdsgenoot. Bij een rijke vrouw is het verschil 6 jaar.

Opvallend is vooral het belang van werk. Wie een baan heeft, leeft langer. Een man van 45, met werk, heeft gemiddeld 32,3 jaar te leven. Bij een man van 45, zonder werk, daalt dat tot 29,4 jaar. Of de job in kwestie hoog aangeschreven staat, is volgens de onderzoekers van secundair belang. Het komt er voor jongeren wel op aan om gauw werk te vinden, zeggen ze. Hoogopgeleid of niet.

Verschillen nemen toe

De onderzoekers zijn nu bezig om de gevolgen in te schatten van de economische crisis in 2008. De verwachting is dat die de kloof alleen maar dieper maken.

De levensverwachting is in de vorige eeuw gestegen van 48 naar 79 jaar. Onder meer als gevolg van een betere hygiëne, betere gezondheidszorg en medische vooruitgang.

Andere oorzaken zijn het terugdringen van voedseltekorten, het lagere gebruik van alcohol en tabak, de verlaging van de werklast, arbeidsduurvermindering en betere leefomstandigheden met onder andere toegang tot sanitaire voorzieningen en elektriciteit.

"We dachten lang dat de groei op een gegeven moment zou stilvallen omdat we het plafond bereikt hadden. Maar in de praktijk werd de levensverwachting almaar hoger. Nu is dat nog altijd zo voor de rijkere laag van de bevolking. Bij de armere groepen is de groei minder of is hij volledig stilgevallen."

Sociaal beleid voeren

Volgens de armoedebarometer is het percentage Belgen die om financiële reden geen toegang hebben tot de gezondheidszorg gestegen van 2,3 procent in 2006 tot 6,5 procent in 2014.

Eggerickx gaat ervan uit dat we de kloof in levensverwachting alleen maar kunnen dichten als de sociale  voorzieningen in ons land niet langer worden afgebouwd.