Gedwongen terugkeer van gedetineerden meer dan verdubbeld

Het aantal gedetineerden dat is teruggebracht naar hun land van herkomst, is vorig jaar meer dan verdubbeld tegenover 2014. Uit cijfers van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Francken (N-VA) blijkt dat in 2015 in totaal 10.081 mensen zijn uitgezet, ofwel gedwongen via de gesloten centra, ofwel vrijwillig met assistentie van de Belgische overheid. In één op de drie gevallen van gedwongen uitwijzing gaat het om een gedetineerde.

Volgens Francken waren er in 2015 5.894 gedwongen uitzettingen, 16 procent meer dan in 2014. Wanneer het gaat om gedwongen uitwijzingen, zijn er drie categorieën: het "terugdrijven" van mensen die ons land binnenkomen op de luchthaven, nog voor ze een voet op Belgische bodem gezet hebben, het uitwijzen van uitgeprocedeerde asielzoekers en de gedwongen uitwijzing. In die laatste categorie is één op de drie vandaag de dag een gedetineerde.

In 2015 werden 1437 gedetineerden na een volledige of gedeeltelijke gevangenisstraf in ons land teruggestuurd naar hun land van herkomst. Het gaat om ruim dubbel zo veel mensen als in 2013 (629) en 2014 (625). “In één op de drie gevallen van gedwongen terugkeer, zijn het zware jongens uit de gevangenis. Het is ooit anders geweest", aldus Francken.

Albanië (13,5%) voert het lijstje van landen aan naar wie mensen het vaakst gedwongen worden teruggestuurd. De top 5 bestaat verder uit Roemenië (10,2%), Marokko (9,6%), Kosovo (3,6%) en Afghanistan (3,5%).

Gesloten centra

“We zijn erin geslaagd om fors meer te doen met minder middelen. Dat laat het beste verhopen voor 2016, want de capaciteit in de gesloten centra verhoogt van 528 plaatsen vandaag naar 610 in juli", aldus Francken. De extra opvangplaatsen komen er in Merksplas en Steenokkerzeel. De uitbreiding van die capaciteit zou tot 1.000 extra gedwongen uitwijzingen per jaar moeten leiden.

Ook de vrijwillige terugkeer zit in de lift. Vorig jaar zijn in totaal 4.187 mensen met hulp van de overheid vrijwillig teruggekeerd. "Dat is de vrucht van intensieve samenwerking tussen DVZ, Fedasil en de lokale overheden", aldus Francken.