Groeiend aantal overleden moslims overgebracht naar geboorteland

Steeds meer moslims in ons land kiezen ervoor om na hun dood begraven te worden in het vaderland. Het aantal repatriëringen van overleden moslims naar moslimlanden is in vijf jaar tijd met 15% gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Volksgezondheid.

De FOD Volksgezondheid reikt de zogenoemde "lijkenpassen" uit. Dat officieel document is nodig voor het transporteren van een lijk over de landsgrenzen. “De voornaamste reden voor zo’n lijkenpas is dat je op die manier aan het ontvangende land kan bewijzen dat het lichaam geen besmettelijke ziektes binnen brengt en dat je het op een veilige en hygiënische manier hebt kunnen transporteren”, zegt Sven Heyndrickx van Volksgezondheid.

In 2015 heeft de overheid bijna 2.700 lijkenpassen afgeleverd, een forse stijging tegenover 2012, toen 1.600 passen uitgereikt werden. Het grootst aantal repatriëringen gebeurt naar moslimlanden, de landen waar de bevolking voor minstens 90% het moslimgeloof belijdt. Het aantal repatriëringen naar die landen is in vijf jaar met 15% gestegen. In 2011 werden 1.110 lichamen van in België overleden moslims naar moslimlanden overgebracht. In 2015 waren dat er 1.278.

"Onvoldoende islamitische begraafplaatsen"

Vooral Marokkanen kiezen voor een begrafenis in het geboorteland (796 repatriëringen in 2015, een stijging van 15%). Een andere belangrijke groep in de tabellen is Turkije. Na een terugval de afgelopen jaren zagen we dit jaar opnieuw een stijgende trend (286, een stijging van 10,4%).

In "De Wereld Vandaag" op Radio 1 zegt de Gentse Iman Brahim Laytouss (zelf van Marokkaanse origine) dat vooral het gebrek aan geschikte islamitische begraafplaatsen het probleem is: “Die percelen worden meestal door de gemeente ter beschikking gesteld, maar moeten voldoen aan de regels van een islamitische begraafplaats, bijvoorbeeld een oostelijke oriëntatie. Dat is niet altijd mogelijk en dus zijn er plaatsen te weinig.”

“Ook wegens de duur van de concessie haken veel moslims af. In de meeste gemeentes krijg je maar 10 jaar gratis. Binnen de Islamitische traditie mag een overledene niet opgegraven worden en dus kiezen heel wat mensen voor een laatste rustplaats in het land van herkomst, waar je "eeuwige concessies" krijgt.”

Laytouss meent dat meer islamitische begraafplaatsen de vaak dure buitenlandse repatriëringen zullen doen dalen: “Als je gekozen hebt om in een land op te groeien en te leven, waarom zou je er dan niet begraven willen worden? De dood behoort nu eenmaal tot een belangrijk levensmoment.”