N-VA Gent wil referendum over mobiliteitsplan

De Gentse N-VA-fractie wil dat er een referendum komt over het mobiliteitsplan dat in 2017 in werking moet treden. Siegfried Bracke zal op de gemeenteraad van februari daarvoor een voorstel indienen.

Bracke kondigt het nieuws aan op zijn website, in een tekst met als titel "An offer they can’t refuse". Hij benadrukt het plan niet te willen boycotten en eigenlijk ook geen grote fan te zijn van referenda. Maar in dit geval kan het niet anders, klinkt het.

"Dat de Gentse bevolking zeer verdeeld is over het mobiliteitsplan is een understatement. Daarom denk ik dat het moet", zegt hij. "Ik denk dat al wie het ernstig meent met inwoners, inspraak en medezeggenschap, dat eigenlijk ook niet kan of mag weigeren."

Een referendum kan er komen op vraag van 10 procent van de inwoners of op vraag van de gemeenteraad. Daarom zal de fractieleider in februari een voorstel doen op de gemeenteraad.

Het is in Gent geleden van 1997 dat er nog eens een referendum werd georganiseerd.