Sint-Truiden kroont zich tot voorloper in elektrische mobiliteit

Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft de totaal vernieuwde voertuigenvloot voorgesteld. Het totale aantal werd met 30 procent gereduceerd. Meer dan 30 oude voertuigen werden van de hand gedaan en vervangen door 22 elektrische exemplaren. Overal in de stad werden 18 oplaadpunten geïnstalleerd. Volgens de leverancier van de oplaadpalen is er geen enkele stad of gemeente in Vlaanderen die zo ver gaat in de omschakeling naar elektrische mobiliteit.

De stad Sint-Truiden heeft het merendeel van haar wagenpark vernieuwd. Door de oude voertuigen te vervangen door 17 elektrische bestelwagens en 5 elektrische auto's, zal er per jaar 68 ton minder CO2 uitgestoten worden. "Bovendien besparen we zo jaarlijks 80.000 euro op onze uitgaven", zegt burgemeester Veerle Heeren. "De auto's worden via een poolsysteem door zo veel mogelijk medewerkers gedeeld. We berekenden dat de wagens zo'n 200.000 km per jaar zullen afleggen, een vermindering met 20 procent in vergelijking met het verleden. Hierdoor hebben we meer dan een derde van onze oude vloot niet meer moeten vernieuwen."

"Om de voertuigen van stroom te voorzien, plaatsten we drie oplaadpalen op de parking van het administratief centrum", aldus schepen van mobiliteit Bert Stippelmans. "Aan ons stadswerkhuis komen er 15 exemplaren. Die dienen voor de bevoorrading van de eigen wagens en worden binnenkort uitgebreid met de inplanting van laadpunten over het hele grondgebied."

"Door op zo'n grote schaal in te zetten op groene mobiliteit, is Sint-Truiden een echte voortrekker onder de Vlaamse steden en gemeenten", besluit Dirk Koopmans van de firma Maris, die de laadpalen installeerde. "Geen enkele lokale overheid heeft een vergelijkbare elektrische voertuigeninfrastructuur."