Stefaniatunnel blijft nog zeker een jaar dicht

De Stefaniatunnel in Brussel blijft zeker een jaar gesloten. Uit een veiligheidsonderzoek van Brussel Mobiliteit en een extern studiebureau blijkt dat de veiligheid in de tunnel door de betonscheurtjes in het plafond niet gegarandeerd kan worden. De komende maanden worden stabiliteits- en renovatiewerken uitgevoerd.

Begin januari werden de scheurtjes tijdens een grondige inspectie van de Stefaniatunnel opgemerkt. Toen werd beslist om de aangetaste strook beton te verwijderen, om te vermijden dat er brokstukken op het wegdek zouden vallen. De bewapening in de tunnel bleek echter te sterk beschadigd. Door de corrosie en roest kon het beton bij verwijdering plots barsten.

Naar aanleiding van die stabiliteitsproblemen besliste Brussel Mobiliteit om een grondig onderzoek te laten uitvoeren door het onafhankelijk studiebureau Egis. Daaruit blijkt nu dat de Stefaniatunnel gesloten moet blijven, door het risico op stabiliteitsverlies en vallende betonstukjes.

De tunnel kan pas opnieuw opengaan na de nodige verstevigingswerken. In afwachting van een grondige renovatie worden eerst stabiliteitswerken uitgevoerd. Vermoedelijk zullen alle werkzaamheden samen één jaar duren.

De Stefaniatunnel bestaat uit twee delen: het noordelijke deel tussen de inrit Poelaert en het begin van de lus Stefania is opgetrokken in gewapend beton. Het zuidelijk deel tussen de lus Stefania en de uitrit richting Ter Kameren is gebouwd in niét gewapend beton. Vooral het noordelijk deel vormt een risico. Die tunnel vlak bij het justitiegebouw blijft een jaar dicht.

Maatregelen

Omdat de herstellingswerken aan de Stefaniatunnel lange tijd in beslag zullen nemen werkt Brussel Mobiliteit in samenwerking met de politiezones, de gemeenten en een extern bureau een mobiliteitsplan uit. In afwachting daarvan blijven volgende aanbevelingen gelden:

  • Voor het transitverkeer: vermijd de Louizawijk
  • Rijd langs alternatieve wegen zoals de Wetstraat, de Beliardstraat en het Zuidstation
  • Maak gebruik van het openbaar vervoer
  • Zoek een carpoolpartner

Touring scherp

Volgens mobiliteitsorganisatie Touring is dit het resultaat van de "incompetentie van de opeenvolgende (Brusselse) regeringen die nagelaten hebben de nodige budgetten uit te trekken voor mobiliteit en infrastructuur."

Volgens woordvoerder Danny Smagghe van de mobiliteitsorganisatie "lijkt het mobiliteitsbeleid in Brussel nergens op". Hij vraagt eindelijk de nodige middelen te voorzien voor de aanleg van transitparkings, de uitbreiding van de metro, het doortrekken van openbaarvervoerlijnen naar de rand van Brussel en het synchroniseren van de verkeerslichten.