Vier Syriërs uit Calais mogen van rechter naar Groot-Brittannië

Vier jonge Syriërs zijn gisteravond in Londen aangekomen nadat ze van een rechter de toestemming hadden gekregen om het vluchtelingenkamp in Calais, de zogenaamde "jungle", te verlaten en naar Groot-Brittannië te komen. Waarnemers denken dat deze uitspraak de deur openzet voor nog veel andere vluchtelingen in de "jungle".

De beslissing van de Britse rechtbank dateert van eergisteren. Daarbij werd het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken opgedragen werd om de vier Syriërs - volgens The Guardian drie tieners en een volwassene met een mentale beperking - tot het grondgebied toe te laten. De vier mogen zich bij hun familie voegen die al in Groot-Brittaninë leeft, tot hun asielaanvraag is behandeld.

De voorbije twee maanden leefden de jongeren in het vluchtelingenkamp in Calais. De Britse regering beriep zich op het verdrag van Dublin om hen de toegang te verbieden. In dat verdrag staat dat de aanvraag van een asielzoeker moet behandeld worden in het eerste Europese land waar hij voet aan wal zet.

Volgens de rechter zijn er grote bureaucratische problemen in Frankrijk, waardoor het kamp in Calais "een levende hel" is, en hebben de kandidaat-vluchtelingen recht op een familieleven. Hun asielaanvraag moet dan ook in Groot-Brittannië behandeld worden.

Volgens de advocaat van de Syriërs zet dit vonnis de deur open voor nog meer vluchtelingen die verenigd willen worden met hun familie in Groot-Brittannië: "Het is zeker dat dit toepasbaar is op anderen, zeker op elke niet-begeleide minderjarige in Calais die familie heeft in het UK".

De Britse regering onderzoekt of ze in beroep zal gaan.