Vlaamse regering geeft groen licht voor Uplace

De Vlaamse regering heeft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) goedgekeurd en zet daarmee het licht op groen voor de ruimtelijke plannen voor het winkelcomplex Uplace. Om tegemoet te komen aan de kritiek van de Raad van State en om meer rechtszekerheid te creëren, stuurt de regering wel de opgelegde mobiliteitsvoorwaarden bij.

Eind vorig jaar nam de regering-Bourgeois een principiële beslissing over het GRUP voor Uplace. Er waren wel bijkomende mobiliteitsvoorwaarden. Als er tegen eind 2017 geen garanties zouden zijn voor een gepland treinstation en een pendelbusverbinding van De Lijn treden de nieuwe ruimtelijke plannen niet in werking en valt men terug op de bestaande plannen. Over dat laatste had de Raad van State bezwaren geuit.

Daardoor leken CD&V en Open VLD gesterkt in hun mening dat Uplace eigenlijk geen goed idee is. Coalitiepartner N-VA blijft echter vasthouden aan het project en heeft haar visie nu blijkbaar toch kunnen doordrukken. "Een verloederd gebied krijgt nu kansen op herontwikkeling en jobcreatie", laat  Vlaams minister ven Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) weten in een persbericht.

Volgens haar heeft de regering rekening gehouden met de kritiek van de Raad van State. Zo zullen de mobiliteitsvoorwaarden "uitsluitend gekoppeld worden aan de verkeersgenererende activiteiten: zij gelden voor de detailhandel, recreatie, kantoren en het ziekenhuis".

Met andere woorden: voor andere geplande initiatieven - kmo's bijvoorbeeld - kunnen intussen wel al vergunningen afgeleverd worden omdat die plannen weinig extra verkeer betekenen. Vergunningen voor activiteiten die wél te maken hebben met "kleinhandel, kantoren en recreatie kunnen pas worden afgeleverd, zodra De Lijn een beslissing heeft genomen over de hoogfrequente pendelbus en de vergunning voor het GEN-station in de Kerklaan is verleend".

"Onbegrijpelijk"

"Onbegrijpelijk dat de regering doorzet met Uplace", reageert Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A).

"Uplace is een slecht project dat rampzalig is voor de mobiliteit rond Brussel en dat jobs vernietigt in de handelscentra van onze steden. Iedereen is het erover eens dat Uplace zal zorgen voor meer files, meer luchtvervuiling en minder jobs. En toch doet de regering koppig voort."

"Dat minister Schauvliege haar handtekening zet onder een beslissing waarvan ze zélf geen voorstander is, evenmin als de fractieleiders van meerderheidspartijen Open VLD en CD&V, toont aan dat dit dossier het voorwerp is van brute machtspolitiek waarin enkel zakelijke belangen doorwegen. Hopelijk trekt de Raad van State hier alsnog een streep door."

"Het is ongelooflijk hoeveel energie de Vlaamse regering steekt in het reanimeren van Uplace.Mochten ook kleine ondernemers in Vlaanderen deze aandacht krijgen, ze zouden dolgelukkig zijn", reageert Vlaams Parlementslid Hermes Sanctorum (Groen). "Als ze naar de ondernemers en de mensen in de streek zouden luisteren, hadden de Vlaamse regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V dit project al lang moeten begraven. Uplace wordt immers het failliet van de lokale handelaars, het volledig stropzitten van de Brusselse ring met alle gevolgen voor de luchtvervuiling."

Jasper Jacobs