Bewoners reservatiestrook Schipdonkkanaal zullen toch kunnen uitbreiden

Na 38 jaar zullen bewoners van de reservatiestrook langs het Schipdonkkanaal toch hun woning kunnen uitbreiden. In een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan komen er namelijk enkele belangrijke veranderingen. Het kan tot anderhalf jaar duren voor de veranderingen een feit zijn.
Archieffoto Schipdonkkanaal

In het gewestplan van 1978 werd de strook aangeduid voor de verbreding van het Schipdonkkanaal, en uitbreiden was niet meer mogelijk. In een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan blijft de reservatiestrook wel behouden, maar komen er enkele belangrijke veranderingen.

"De reservatiestrook zal een stukje smakker gemaakt worden en dan zal er voor een 250-tal woningen en zo'n 30 bedrijven een plan op maat gemaakt worden", zegt Vlaams Parlementslid Valérie Taeldeman uit Maldegem. "Tot op vandaag kunnen die mensen niet uitbreiden, bouwen of herbouwen. Met dit ruimtelijke uitvoeringsplan zal dat in de toekomst wel mogelijk zijn."

Het kan tot anderhalf jaar duren voor de veranderingen een feit zijn.