Meer wanbetalers van leningen via kredietopening

Het Vlaams Centrum voor de Schuldenlast waarschuwt consumenten voor een gevaarlijke vorm van soepele leningen via een kredietkaart, de zogenoemde kredietopening. Vorig jaar kon opnieuw een recordaantal Belgen, meer dan 360.000, hun schulden niet tijdig afbetalen. De nieuwe wanbetalers van vorig jaar zijn allemaal mensen die zo'n kredietopening zijn aangegaan.

Het lijkt zo makkelijk: je krijgt van je bank bijvoorbeeld 2.500 euro op een kredietkaart. Je kunt zelf beslissen of je met het geld een koelkast en een reis aankoopt en wanneer je dat doet. Je kunt zelf ook op je eigen ritme de lening afbetalen. Interessant toch?

Maar het is precies dit soort van consumentenkredieten die mensen in de problemen brengen. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat enkel voor dit soort kredietleningen het aantal wanbetalingen is gestegen met zo'n 11 procent.

Dat heeft te maken met een wet uit 2013 die de consument wil beschermen. Die moet nu het bedrag én de vaak hoge intrest verplicht terugbetalen binnen een bepaalde termijn, afhankelijk van het bedrag dat is geleend. De bank moet de consument twee maanden vooraf waarschuwen, zegt Mohamed El Omari, coördinator van het Vlaams Centrum voor Schuldenlast: "Dan ontvang je een brief van jouw bank die zegt: beste mijnheer mevrouw, u moet binnen twee maanden al wat je hebt opgenomen terugbetalen."

Maar velen kunnen dat niet op zo'n korte termijn. Daarom roept het Centrum alvast de overheid en de banken op om de mensen vroeger te waarschuwen. Want het aantal dergelijke consumentenkredieten is gigantisch. Vorig jaar alleen al werden 380.000 nieuwe kredietopeningen afgesloten. In totaal lopen er zelfs meer dan 6 miljoen dergelijke kredieten.

Kris Peeters: "Indien nodig wetgeving aanpassen"

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) wil met de sector overleg over de consumentenkredieten. Indien nodig passen we de wetgeving aan om de consument nog beter te beschermen, zegt hij.

"In eerste instantie moeten consumenten goed weten dat de wetgeving heel wat elementen bevat die strikt nageleefd moeten worden. Als er zorgwekkende evoluties zijn waar de consument toch met nieuwe producten verleid wordt om nog extra schuldenlasten aan te gaan die hij onmogelijk kan terugbetalen, zal ik de nodige stappen zetten om de wetgeving desgevallend te verstrengen."

Binnenkort volgt een overleg met de verschillende partners, zoals de schuldbemiddelaars, de Centrale voor Kredieten aan particulieren en de Beroepsvereniging van het Krediet. "We zullen daar bekijken hoe we tot betere regels kunnen komen."

Op dit moment voeren we op het Autosalon al extra controles uit, geeft minister Peeters nog mee.