Van Overtveldt: "Ontwerp tobintaks is in strijd met regeerakkoord"

Het ontwerp over de tobintaks dat momenteel voorligt op het Europese overleg, is in strijd met het regeerakkoord. Dat zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij ontkent wel dat ons land uit de onderhandelingen wil stappen, zoals de krant L'Echo vanmorgen had geschreven.

Tussen tien Europese lidstaten, waaronder België, zijn momenteel gesprekken aan de gang over de invoering van de tobintaks. Dat is een heffing op financiële transacties met aandelen, obligaties en wisselkoersen.

Van Overtveldt wil de tobintaks zoveel mogelijk beperken tot transacties van echte speculanten. De belasting mag voor hem geen nadelige gevolgen hebben voor de reële economie. De voorstellen die nu voorliggen binnen de groep van 10 gaan te ver, zegt hij, en ze zijn in strijd met het regeerakkoord.

"In de teksten die nu voorliggen is die vrijwaring van de reële economie allerminst gegarandeerd", luidt het in een mededeling. "Het regeerakkoord zegt ook zeer duidelijk dat pensioenspaarfondsen niet geviseerd mogen worden. Bovendien zal het ontwerp de kost van de financiering van de overheidsschuld opdrijven én de liquiditeit van de overheidsschuld bedreigen."

Bovendien, zo zegt Van Overtveldt, bestaat het risico dat de beleggers verhuizen. "Het voorstel zoals het nu op tafel ligt houdt ook risico's in voor de Belgische financiële sector. Delocalisatie van financiële instellingen als gevolg van de maatregel zou niet ondenkbaar zijn."

Van Overtveldt benadrukt dat ons land niet van plan is om de onderhandelingstafel te verlaten, maar de voorstellen moeten dus wel ingrijpend bijgestuurd worden.

"Van Overtveldt is doodgraver tobintaks"

SP.A, Ecolo en Groen blijven de tobintaks verdedigen. België moet voor de groenen net een voortrekker zijn van de tobintaks om tot een rechtvaardige Europese fiscaliteit te komen. Ze vragen aan premier Charles Michel (MR) en aan CD&V om Van Overtveldt "tot de orde te roepen". "Ook in 2016 staat fiscale rechtvaardigheid niet in het woordenboek van deze regering", zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo.

"Grootbanken, diamantairs en nucleaire spelers worden keer op keer op hun wenken bediend. De bankenlobby kan voortaan op beide oren slapen. Zij hebben de minister die ze droomden: niet de voortrekker, wel de doodgraver van de tobintaks", reageert SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen.