"Niet logisch dat Francken ambitie zeer laag legt op aantal terugkeerders"

Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) vindt dat veel meer uitgeprocedeerde asielzoekers moeten teruggestuurd worden naar hun land van herkomst. De ambitie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) ligt volgens haar veel te laag.

Francken heeft de ambitie om dit jaar 1.000 extra mensen gedwongen te repatriëren en 500 extra via vrijwillige terugkeer. Dat aantal is volgens Lanjri "niet logisch" omdat er naar schatting 20.000 asielzoekers niet erkend zullen worden als vluchtelingen en dus uitgewezen zullen worden.

"De ambitie van de staatssecretaris ligt zeer laag op het aantal terugkeerders", vindt het CD&V-Kamerlid. "Je geeft zo het signaal dat slechts een op de twee mensen die afgewezen zijn, zouden moeten terugkeren. Als we het draagvlak voor het asielbeleid willen behouden, dan moeten we heel correct uitwijzen. Wie niet erkend wordt, moet uitgewezen worden. Anderen kunnen blijven."

Lanjri pleit voor de invoering van terugkeercoaches die asielzoekers begeleiden, zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Ze wil ook proefprojecten lanceren waarbij de terugkeer opgezet wordt vanuit de opvangplek, als aanvulling op een terugkeer vanuit de open en gesloten terugkeercentra.

Francken: "Kan de CD&V niet volgen"

"Ik kan alleen maar zeggen dat ik heel veel ambitie heb op het vlak van terugkeer", reageert Francken op de kritiek van Nahima Lanjri. "Maar het is in België niet zo eenvoudig om iemand uit te wijzen."

Op de ministerraad zal Francken vrijdag een reeks maatregelen voorstellen om de terugkeer eenvoudiger te maken. "We zullen de procedure eenvoudiger maken, met minder mogelijkheden tot beroep, en ik zal een verdubbeling van het aantal plaatsen in gesloten centra voorstellen."

De staatssecretaris verwacht daarbij de volledige steun van CD&V. "Want momenteel kan ik niet helemaal volgen waar de partij naartoe wil. Van minister Crevits mag ik ze niet uitwijzen en volgens haar partijgenote Lanjri kan ik er niet genoeg uitwijzen."