Groen pakt uit met campagne "Wij sluiten Doel"

Groen-voorzitster Meyrem Almaci heeft in "De zevende dag" de nieuwe campagne "Wij sluiten Doel" voorgesteld. Daarmee wil de partij mensen aanzetten om over te schakelen naar een groene energieleverancier. Tegelijk is het de bedoeling om duidelijk de maken dat het openhouden van Doel 1 en 2 helemaal niet nodig is.

Op de campagnewebsite kunnen mensen aangeven dat ze van energieleverancier willen veranderen. Een teller geeft aan hoeveel kilowattuur zo in totaal groen wordt. Wie al groene stroom heeft, kan een petitie tekenen om de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 te sluiten. Die zijn volgens Groen overbodig, onzeker en duur.

"De campagne is ingegeven door officiële rapporten van Elia, de CREG en het VITO", zegt Almaci. "Zij zeggen allemaal dat Doel 1 en 2 eigenlijk niet nodig zijn. Ze creëren overcapaciteit en maken het moeilijk voor anderen om op de markt te komen, en dat met overheidssteun."

Volgens de Groen-voorzitster wil haar partij een signaal geven dat de federale regering inzake energiebeleid volledig op het foute spoor zit. "We willen burgers mee het verschil laten maken. Samen staan we sterk."

"Surrealistisch"

"De regeringen spelen haasje-over. De federale regering geeft kerncentrales vrije ruimte, terwijl officiële rapporten zeggen dat je ze kunt sluiten. En de Vlaamse regering, die zegt dat ze subsidies wil geven aan hernieuwbare energie. Dat is surrealistisch", aldus Almaci.

Groen wil dat er onmiddellijk werk gemaakt wordt van een geleidelijke afbouw van kernenergie. "Wij pleiten voor fasering. Nu betonneert men één grote speler die alternatieven afblokt, en dan in 2025 gaat men alles sluiten. Heel veel experten zeggen dat dat niet de goede weg is. Intussen kunnen de alternatieven niet groeien."