Peeters over tobintaks: "Kind niet met badwater weggooien"

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) roept in de discussie rond de tobintaks op om "het kind niet met het badwater weg te gooien". Gisteren zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dat het voorliggende ontwerp voor de taks op financiële transacties in strijd is met het regeerakkoord.

Tussen tien Europese lidstaten zijn momenteel gesprekken aan de gang over de invoering van een taks op financiële transacties. Volgens minister Van Overtveldt zijn de ontwerpteksten zoals ze nu voorliggen echter onaanvaardbaar, wegens in strijd met het regeerakkoord.

De minister draagt daarvoor verschillende argumenten aan. Zo zegt het regeerakkoord dat de taks zich moet focussen op aandelen en derivaten met een speculatief karakter, maar dat zo'n taks geen nadelige effecten mag hebben op de reële economie. In de teksten die nu voorliggen is die vrijwaring van de reële economie allerminst gegarandeerd, aldus Van Overtveldt.

MR riep al op de taks niet los te laten en nu mengt ook vicepremier Peeters zich in het debat. "Het is erg belangrijk dat de regering blijft inzetten op een taks op aandelen en derivaten met speculatief karakter en niet op de reële economie, op de transacties van de pensioenfondsen en de verzekeringen, of op de staatsbons", aldus Peeters. "Dit is een opportuniteit om te onderzoeken hoe we een beurstaks kunnen invoeren zonder de reële economie te schaden. We moeten vermijden het kind met het badwater weg te gooien."