"Brusselse tunnels erfenis van 30 jaar, maar renovatie nu dringend nodig"

"De prioriteiten moeten juist gesteld worden en alle Brusselse tunnels gaan gerenoveerd moeten worden." Dat heeft Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) gezegd in "De ochtend" op Radio 1. Tegelijkertijd hield hij een pleidooi voor minder auto's in Brussel.

"Op basis van een grondige inspectie (die gestart is in november vorig jaar) gaan we een globaal actieplan uitwerken, om prioriteiten juist te stellen en meteen al die tunnels te renoveren", zegt Smet. "Alle Brusselse tunnels gaan gerenoveerd moeten worden."

"Vandaag gaat de energie voornamelijk naar tunnels veilig openhouden voor automobilisten", zegt Smet. "Daarom zijn al die controles er en worden de tunnels 's nachts vaak gesloten voor onderhoudswerken. Ik ben me wel bewust van de mobiliteitsimpact die dat met zich meebrengt."

Intussen wordt er gewerkt aan een lokaal noodmobiliteitsplan om het openbaar vervoer rond de Stefaniatunnel (die een jaar zal dichtblijven voor renovatie) weer vlot te krijgen. De Brusselse regering laat ook onderzoeken of de Stefaniatunnel sneller heropend kan worden voor het autoverkeer door een tijdelijke constructie in de tunnel te bouwen. Tegen het einde van de week zou hier duidelijkheid over moeten zijn. Maar Smet benadrukt ook het belang van carpooling en het gebruik van de trein. 

Want de lamentabele toestand van de tunnels is volgens Smet niet de enige oorzaak van de mobiliteitsproblemen in Brussel. "De spoorwegen zijn er nog altijd niet in geslaagd een volwaardig voorstadsnetwerk (het Gewestelijk Expresnet, GEN) op te zetten, onder meer daardoor krijgt Brussel dagelijks 250.000 auto's te verwerken."

"Optie tol betalen is niet uitgesloten"

Het Brussels Gewest moet op zoek naar geld voor de renovatie van de tunnels. De tunnels renoveren zou naar schatting tussen 500 miljoen euro en 1 miljard euro kosten. Daarvoor wordt onder meer gedacht aan publiek-private samenwerkingen en gisteren was er al een ontmoeting met de Europese investeringsbank. "Met de privésector samenwerken betekent dat de optie tol betalen niet uitgesloten is", bevestigt Smet die benadrukt dat daarover nog geen beslissingen genomen zijn.

"Brussel vraagt geen geld aan het Vlaams en het Waals Gewest, tunnels zijn onze bevoegdheid sinds 1989", zegt Smet ook. "Maar we moeten wel zorgen dat er minder auto's Brussel binnenkomen. De keuze voor de auto zorgt ervoor dat de infrastructuur sterk onder druk staat."

"In onderzoekscommissie kunnen interessante vragen komen"

De roep om een onderzoekscommissie klinkt intussen steeds luider. Smet heeft daar geen problemen mee. "Daar kunnen interessante vragen gesteld worden. Het gaat om een erfenis van 30 jaar en de renovatie is nu dringend nodig. In 2008 heb ik een apart begrotingsartikel geïntroduceerd voor geld voor tunnelrenovatie, maar in de periode van 2009-2014 was ik geen minister. Ik zit nu ook met die erfenis opgezadeld."

Vanochtend is er een bijzonder ministerraad om een stand van zaken op te maken over de agenda voor de volledige renovatie van de Stefaniatunnel. Op donderdag 28 januari komt het globaal ontwerpplan over de Brusselse tunnels op de regeringstafel, met onder meer ook de financiering van de renovaties die uitgevoerd moeten worden.

Meest gelezen