Woningen in Doel-centrum bijna helemaal in handen van havenbeheerder

MLSO, de beheerder van de haven op de linker Scheldeoever, heeft 99 procent van alle bewoonde eigendommen in handen. Daarmee slinkt het aantal eigenaars dat protest kan aantekenen tegen de komst van het geplande Saeftinghedok. Met de overblijvers lopen nog aankooponderhandelingen.

Op een zitting van de raad van bestuur van Maatschappij Linkerscheldoever (MLSO), de havenbeheerder voor de Waaslandhaven, werd een stand van zaken gegeven over het aantal gebouwen in eigendom.

"Door een aantal recente verwervingen zijn nu werkelijk bijna alle gebouwen in handen van overheden", benadrukt men. "Concreet is er nog slechts één bewoond gebouw in privé-eigendom. Daarnaast zijn er nog twee onbewoonde eigendommen in handen van private eigenaars, maar alle andere woningen en gebouwen zijn in handen van de overheid."

Met de overblijvende privé-eigenaars lopen gesprekken voor een verdere minnelijke verwerving.

Van de 22 overblijvende bewoners in Doel, verblijven er 21 in gebouwen van MLSO. Deze huurders kunnen door afspraken rond de onteigeningsakte daar nog tot een jaar blijven wonen.

MLSO benadrukt ook dat voorlopig geen enkele woning gerechtelijk onteigend is.

Meest gelezen