Resten 4.500 jaar oude boot opgegraven in Egypte

In Egypte hebben archeologen een 4.500 jaar oude boot blootgelegd. De "opmerkelijke ontdekking" werd gedaan in de necropool van Abusir in de buurt van Cairo. De boot was 18 meter lang en de resten zijn relatief goed bewaard gebleven.

De resten van de boot, die dateert van 2550 voor Christus, werden opgegraven door een team van Tsjechische archeologen. Ze lagen op een bed van stenen in de buurt van een mastaba, een grafmonument. De boot behoorde waarschijnlijk toe aan de man die in de mastaba begraven lag. Dat moet een hooggeplaatst persoon zijn geweest, maar niet iemand die tot de koninklijke familie behoorde, want zijn graf lag niet in de onmiddellijke nabijheid van een piramide.

De archeologen zijn ervan overtuigd dat de ontdekking van de boot ons veel zal leren over de constructietechnieken van vaartuigen in het oude Egypte. Bovendien hopen ze meer te weten te komen over de rol van boten in de begrafenisrites. Ze veronderstellen dat er in dezelfde buurt namelijk nog heel wat andere boten begraven zijn.

De bootresten die nu zijn blootgelegd, zijn vrij goed bewaard gebleven. Zo heeft het woestijnzand dat de boot bedekte ervoor gezorgd dat sommige van de touwen waarmee de verschillende delen van de boot op hun plaats zijn gehouden, nog altijd intact zijn.

Abusir ligt zo'n 20 kilometer ten zuiden van Cairo. Op de archeologische site staan piramides van verscheidene farao's, maar ze zijn bescheidener van omvang dan die van Gizeh.

Meest gelezen