Vlaamse bibliotheken besparen maar blijven (voorlopig) open

Er zijn voorlopig geen Vlaamse gemeenten die van plan zijn om hun bibliotheek te sluiten. Daarvoor werd gevreesd omdat de gemeenten vanaf dit jaar niet meer verplicht zijn om een eigen bibliotheek te hebben. Vele bibliotheken hebben de laatste jaren wel zwaar bespaard.

Hoewel het aantal bibliotheken in Vlaanderen tot dusver vrij constant blijft, is de Vlaamse Bibliotheekvereniging toch ongerust. De afgelopen jaren zijn er in alle Vlaamse bibliotheken samen meer dan 70 voltijdse jobs geschrapt.

In Turnhout bijvoorbeeld vloeiden er zes personeelsleden af. "Ik denk niet dat onze klanten dat erg voelen", aldus hoofd Wendy Schreurs. "Zo zie je dat er veel nieuwkomers, anderstaligen en mensen die minder kapitaalkrachtig zijn de weg naar de bibliotheek vinden."

In de bibliotheek van Turnhout is er de afgelopen jaren in totaal 20% bespaard. "Het collectiebudget is verlaagd en we hebben gekeken naar de inkomsten. In ons geval gaat het dan vooral over het boetesysteem", aldus Dirk Vanhaute van de Stad Turnhout.

De Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vreest op termijn toch voor een verminderde dienstverlening. "We weten dat men het op een aantal plaatsen moeilijk heeft om de basisdienstverlening in stand te houden. Het hele recht op informatie, dat momenteel gegarandeerd wordt, zal in de toekomst niet meer gegarandeerd zijn", aldus Bruno Vermeeren.

Meest gelezen