Groeiend aantal vastgoedschenkingen spekt Vlaamse schatkist

Sinds de Vlaamse regering de belasting op het schenken van vastgoed heeft verlaagd, is het aantal schenkingen verdrievoudigd. Dat levert de Vlaamse schatkist sneller dan verwacht geld op.
ImageGlobe

In juli vorig jaar verlaagde de Vlaamse regering de belasting op de schenking van vastgoed. Wie haar of zijn kind nu een huis van bijvoorbeeld 200.000 euro schenkt, betaalt nog 9.000 euro aan belastingen. Dat is de helft minder dan vroeger. Wie een vriend een huis schenkt, doet zelfs nog meer voordeel.

Het tarief wordt bepaald door de graad van verwantschap tussen de schenker en de begunstigde en de waarde van het vastgoed.
Voor een echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, kind of kleinkind bedraagt het nieuwe maximale tarief voor een onroerend goed met een waarde hoger dan 500.000 euro 27 procent in de plaats van 30 procent vroeger. Is de waarde van het onroerend goed 150.000 euro of minder, dan geldt het tarief van 3 procent. Begunstigden in niet-rechte lijn betalen in het gunstigste geval 10 procent en 40 procent op onroerende goederen met een waarde van meer dan 450.000 euro.

Verdrievoudiging

Sinds de nieuwe regels zijn ingevoerd, is het aantal schenkingen verdrievoudigd. Ook de begroting van de Vlaamse regering vaart hier wel bij. "Mensen schenken graag hun huis of appartement weg wanneer ze nog leven", zegt Vlaams minister van Financiën Annemie Turtelboom (Open VLD).

"Op die manier kunnen ze familieruzies voorkomen. Belangrijk is ook dat we door de verlaging van de belastingtarieven hogere opbrengsten voor de begroting zullen hebben."

Verlies aan successierechten op langere termijn

Nog volgens de Vlaamse regering zou de invoering van de nieuwe tarieven een positief effect hebben op de begrotingsinkomsten. Maar volgens experts klopt dat niet omdat de eventuele meeropbrengsten niet opwegen tegen de verliezen aan successierechten op langere termijn. De verlaging van de belasting op schenkingen biedt enkel op korte termijn meer inkomsten, klinkt het.

De Vlaamse regering wou met de maatregel Vlamingen aansporen om meer onroerend vastgoed te schenken. Maar volgens critici is de maatregel onrechtvaardig in die zin dat vooral de vermogende klasse ervan kan genieten.

Aan de zogenoemde schenkbelasting zijn een aantal voorwaarden verbonden: zo moet er een steeds een link zijn met Vlaanderen. De schenking moet via een notariële akte gebeuren en geregistreerd worden. Als de schenker binnen de drie jaar na de schenking overlijdt dan betaalt de begunstigde geen erfbelasting meer maar wordt de waarde van het onroerend goed wel in aanmerking genomen voor de berekening van de erfbelasting op de overige onroerende goederen.

Meest gelezen