"Voorstel minimumpensioen erg nadelig voor vrouwen"

Het voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) om het recht op een minimumpensioen open te stellen voor iedereen die 20 jaar effectief gewerkt heeft, krijgt kritiek uit linkse hoek. Oppositiepartij SP.A vreest dat vrouwen de dupe zullen worden. De socialistische vakbond ABVV noemt het een "misleidend" voorstel.
Reporters

Vandaag moet wie aanspraak wil maken op het minimumpensioen dertig jaar gewerkt hebben. In die 30 jaar worden ook de zogenoemde gelijkgestelde periodes meegeteld, zoals ziekte, werkloosheid, ouderschapsverlof,... In het voorstel van Bacquelaine zal ook wie 20 jaar effectief gewerkt heeft het minimumpensioen krijgen. Dat is correcter, klinkt het, omdat het eerste systeem niet rechtvaardig zou zijn tegenover diegenen die 30 jaar lang aaneensluitend gewerkt hebben.

Oppositiepartij SPA vreest echter dat het nieuwe voorstel erg nadelig zal uitvallen voor de vrouwen. Want een groot deel van hun loopbaan bestaat immers uit die gelijkgestelde periodes. Vrouwen staan nu eenmaal veel vaker in voor bepaalde taken in het gezin, stelt SP.A-Kamerlid Karin Temmerman.

ABVV: "Misleidend"

Ook de socialistische vakbond ABVV kan zich niet in het voorstel van de minister vinden. Het voorstel is misleidend, klinkt het. "Het lijkt misschien op het eerste gezicht een verbetering, maar in feite is het een verstrenging" , zegt Jef Maes.

"Vooral kwetsbare groepen, zoals vrouwelijke arbeiders die vaak deeltijds werken, zullen er financieel op achteruitgaan. Dat komt omdat we een aantal jaar geleden het zogenaamde minimumrecht de facto hebben gelijkgesteld met het minimumpensioen. Daardoor hebben mensen die vandaag 15 jaar een derde hebben gewerkt of gelijkgestelde periodes al recht op dat minimumpensioen."

"Positief nieuws voor zelfstandigen"

Zelfstandigenorganisatie NSZ vindt het voorstel van minister Bacquelaine dan weer een goeie zaak. "Heel wat zelfstandigen grijpen nu naast een minimumpensioen omdat ze net niet aan de vereiste loopbaanjaren komen", zegt voorzitter Christine Mattheeuws.

Het NSZ is er minder over te spreken dat de minister ook de bestaande grens van 30 jaar laat bestaan om een minimumpensioen te krijgen. Daar tellen de gelijkgestelde periodes waarin iemand niet werkt, maar wel pensioenrechten opbouwt, dus wel mee. "Als de minister werken wil belonen, dan moet hij die gelijkgestelde periodes in vraag stellen, luidt het. Want waarom zou een alleenstaande werknemer die 30 jaar werkloos is geweest meer pensioenrechten hebben dan een alleenstaande zelfstandige die 25 of zelfs 30 jaar heeft gewerkt?"

Meest gelezen