Thyssen over brexit-referendum: "Cameron speelt hoog spel"

De Britse premier David Cameron speelt "hoog spel" door een referendum te houden over het Britse lidmaatschap in de Europese Unie. Dat heeft Europees Commissaris voor Werk Marianne Thyssen gezegd in "De zevende dag". "De toekomst van het Verenigd Koninkrijk en zijn eigen politieke toekomst hangen af van dat referendum."

Het akkoord dat bereikt is op de Europese Top over de "speciale status" van Groot-Brittannië is volgens Thyssen een "faire deal". Wat voor Thyssen belangrijk is, is dat het akkoord past binnen de principes van het Europese Verdrag.

Door over het akkoord een referendum te organiseren, speelt de Britse premier Cameron wel "hoog spel". "Hij neemt een groot risico", zegt Thyssen. Tegelijk heeft de CD&V-politica wel begrip voor de positie van Cameron als Brits premier. Hij wordt namelijk geconfronteerd met een eurosceptische pers en bevolking.

Noodremprocedure

Wat de goedgekeurde noodremprocedure betreft - waarbij Londen gedurende een overgangsperiode van zeven jaar de toegang van nieuwe EU-werknemers tot sociale voordelen vier jaar kan ontzeggen - benadrukt Thyssen dat het gaat om een tijdelijke en gefaseerde maatregel. "Het is eigenlijk meer een activeringsmaatregel dan een socialezekerheidsmaatregel."

Dreigen sommige werknemers uit EU-lidstaten dan niet gediscrimineerd te worden tegenover bijvoorbeeld erkende vluchtelingen? "Europese burgers mogen nooit een minder gunstige behandeling krijgen dan mensen die afkomstig zijn uit derde landen", vindt Thyssen. Enkele maanden geleden kantte ze zich nog tegen een apart sociaal statuut voor vluchtelingen. Laat Europa dat nu niet deels toe in het Verenigd Koninkrijk? "Het gaat niet om een apart sociaal statuut, maar een tijdelijke, gefaseerde toegang tot een bepaalde uitkering. We zullen zien hoe het Verenigd Koninkrijk daarmee omgaat."

Kinderbijslag aanpassen

Het wordt voor Groot-Brittannië ook mogelijk om de kinderbijslag voor nieuwe EU-werknemers aan te passen aan de levensstandaard van het land waar hun kinderen verblijven. Andere Europese lidstaten kunnen dat principe ook invoeren. N-VA liet al verstaan dat zij dat systeem zien zitten.

"Dat moet elk land zelf beslissen. Dat is niet aan mij als commissaris om daar advies over te geven", zegt Thyssen. Maar ze suggereert wel om goed na te kijken "of het strookt met je sociale principes" en "welk verschil het geeft op de rekening".