"Geen sprake van breuk tussen Bart De Wever en de basis"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) ontkent met klem dat er sprake zou zijn van een breuk tussen zijn voorzitter Bart De Wever en de basis van de partij. Volgens hem was er ook helemaal geen sprake van ruzie of een "clash" op de partijraad die dit weekend niet Sarah Smeyers maar wel Eddy Vermoesen tot penningmeester benoemde.

De keuze voor Vermoesen werd door het Vlaams-nationalistische Doorbraak dit weekend geduid als een "open opstand tegen De Wever". Kamerlid Sarah Smeyers greep immers naast de post, hoewel ze eerder had laten verstaan dat De Wever die voor haar gereserveerd hield na het mislopen van het fractieleiderschap in de Kamer.

"Ik weet dat de partijraad altijd zeer onafhankelijk beslissingen neemt. Maar om te zeggen dat er een vertrouwensbreuk of een breuk met Bart De Wever zou zijn ontstaan, dat is helemaal niet het geval", zei Bourgeois in "De wereld vandaag". Ook van een woelig verloop was volgens de oprichter van N-VA geen sprake, "laat staan ruzie". "Bart is niet tussengekomen."

"Geen weet van beloftes"

Bourgeois had naar eigen zeggen geen weet van beloftes aan Smeyers. Van consignes van de partijtop was volgens hem ook geen sprake. Dat de keuze op Vermoesen viel, vindt hij niettemin "een mooi voorbeeld van de interne democratie". "Dat is het mooie van N-VA, het is geen top-downpartij", aldus Bourgeois.

Wat de twee gemiste posten betekenen voor Smeyers? "Dit is geen breuk of desavouering door de partij, absoluut niet", aldus nog Bourgeois. "Ik ben overtuigd dat ze een hele mooie toekomst voor zich heeft."

"Ik was erbij op de N-VA-partijraad. Wat er in Doorbraak staat, klopt niet. Het artikel is niet alleen onwaar, het is bovendien van een onwaarheid die me een beetje doet denken aan kwaadwilligheid."

N-VA-senator Jan Becaus in "Terzake" 

 

"Er is wel een ongenoegen in die zin dat men de partijraad wat democratischer wil zien. Er zijn ook parlementsleden die mij opgebeld hebben om datzelfde ongenoegen te uiten."

Rufij Baeke, lid van de N-VA-partijraad, in "Terzake"