Katholieke Kerk richt "Raad van Toezicht" op

De katholieke Kerk in ons land gaat een speciale commissie oprichten die moet adviseren of iemand nog priesterwerk kan doen, als hij beschuldigd wordt van seksueel misbruik.

De voorbije jaren hebben zich duizend slachtoffers van seksueel misbruik gemeld bij de Kerk of daarbuiten. Vaak waren ze vooral op zoek naar erkenning, zegt Manu Keirse, die binnen de Kerk verantwoordelijk is voor de opvang.

In de meeste gevallen lukte die bemiddeling ook. En alles samen is voor 3,9 miljoen euro schadevergoedingen uitgekeerd. Maar ook voor sommige daders was de bemiddeling een opluchting.

Ook al dateren sommige feiten van lang geleden, toch zijn sommige daders nog actief als priester. Daarom komt er nu een nieuwe "Raad van Toezicht" binnen de Kerk. Die moet nagaan of een dader nog een tweede kans verdient voor pastoraal werk, mits de nodige begeleiding en omkadering.  In de raad zullen specialisten in recht, therapie en begeleiding zitten. De bisschoppen hebben beloofd dat ze naar het advies van die raad zullen luisteren. 

Ook slachtoffers

Rik Devillé, oprichter van de vereniging "Mensenrechten in de kerk", vindt het positief dat de bisschoppen een "Raad van Toezicht" oprichten, maar hij vindt dat ook slachtoffers van misbruik een plaats zouden moeten krijgen in die raad.

"Dat de bisschoppen de besluitvorming over het functioneren van religieuzen met grensoverschrijdend gedrag wat verder van zich af leggen zien wij als een goede evolutie", aldus Devillé.

"Het is duidelijk dat in die Raad van Toezicht zowel politici, juristen als therapeuten een plaats zullen krijgen. Ook een goede zaak. Maar de meest evidente keuze, die paus Franciscus maakte toen hij zijn 'Commissie voor seksueel misbruik' oprichtte, namelijk door in die commissie ook slachtoffers van seksueel misbruik aan te stellen, is door de bisschoppen, weer eens, over het hoofd gezien", vindt Devillé.