Komende drie jaar gaat geen enkele Brusselse tunnel dicht

De komende drie jaar gaat er geen enkele tunnel in Brussel dicht. Dat is afgesproken op een speciaal overleg tussen de verschillende ministers van Mobiliteit. De tunnels zijn dringend aan renovatie toe. Daar wordt de volgende jaren zo snel mogelijk werk van gemaakt.

"De tunnels zullen tijdens deze legislatuur niet gesloten worden, tenzij om veiligheidsredenen natuurlijk", zegt Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A). "We gaan een studie lanceren om te bekijken hoe Brussel zich op lange termijn kan organiseren zodat we minder tunnels nodig hebben. Het dossier is niet rijp om dat vandaag te beslissen, daar heb je meer spoorwegaanbod voor nodig, het GEN-netwerk en het S-netwerk moeten dan uitgerold zijn. Zoals u weet is dat een federale verantwoordelijkheid, vandaar is het belangrijk dat al die ministers samenzitten om samen te werken."

Smet herhaalde ook dat er snel duidelijkheid komt over de heropening van de Stefaniatunnel. Deze week nog zouden de resultaten van de betonanalyse er moeten zijn. Eerder was aangekondigd dat de tunnel zeker een jaar dicht zou blijven omdat een renovatie zich opdringt nadat er scheurtjes in het plafond en stabiliteitsproblemen ontdekt waren. Maar afhankelijk van de resultaten van het onderzoek wordt er bekeken of een tijdelijke heropening mogelijk is.

Kostprijs herstellingen: 523 miljoen euro

In maart zou het meerjarenplan voor de renovatie van de tunnels voorgesteld worden. De kostprijs van de herstellingen van de tunnels wordt geraamd op 523 miljoen euro. Die zal grotendeels door Brussel zelf gedragen worden.

Vlaanderen gaat technische assistentie leveren. "Er zijn niet veel tunnelexperten in België, bij calamiteiten wil Vlaanderen Brussel graag bijstaan", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Federaal vicepremier Didier Reynders (MR), die als voogdijminister over het federaal investeringsfonds voor Brussel Beliris de vergadering bijwoonde, had al aangeboden geld uit dat fonds vrij te maken voor de tunnels. Minister Smet wil daar enkel van weten als het om bijkomende middelen gaat, niet om geld dat bedoeld is voor het openbaar vervoer. Beliris voorziet nu 50 miljoen euro per jaar voor de metro in Brussel.

Brussels minister Smet wil dat de verschillende overheden automobilisten zoveel mogelijk aanmoedigen om te gaan carpoolen. "Autodelen is goed voor de portemonnee, het leefmilieu en de mobiliteit", zegt hij.