Steeds meer sollicitaties bij Selor verlopen via Facebook

Selor heeft vorig jaar 4.500 sollicitaties ontvangen voor jobaanbiedingen die werden gepost op Facebook. Dat is een stijging van 135 procent in vergelijking met 2014, meldt het selectiebureau van de federale overheid. "Deze resultaten wijzen erop dat de keuze van Selor om jobs steeds meer en gerichter via Facebook te verspreiden, duidelijk vruchten afwerpt", luidt het.

In 2015 vulde Selor 3.257 vacatures in, een daling van 46 procent ten opzichte van het jaar voordien. Die daling is te wijten aan de federale wervingsstop. Ook het aantal personen dat zich kandidaat stelde, daalde met 48 procent tot 87.792. "Het aantal kandidaten per vacante job bleef dus wel op hetzelfde niveau als dat van de voorgaande jaren", zegt Selor.

Selor verdeelt zijn vacatures over 4 categorieën in functie van het hoogst behaalde diploma. Voor het eerst telde het selectiebureau de meeste jobs op masterniveau (categorie A), namelijk 36 procent van alle vacatures. Daarna volgen niveau C (hoger middelbaar) met 34 procent, niveau B (bachelordiploma) met 23 procent en niveau D (lager middelbaar) met 7 procent. "Deze tendens wijst erop dat de beschikbare jobs bij de federale overheid steeds gespecialiseerder worden en specifieke diploma's vereisen", besluit Selor.