Ziekenfondsen trekken aan alarmbel over TTIP-besprekingen

Het Nationaal Intermutualistische College (NIC), dat onder meer de Belgische mutualiteiten verenigt, eist duidelijkheid over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (TTIP). Vandaag begint daarover de 12e besprekingsronde tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Het NIC eist onder meer dat de ziekenfondsen en diensten van algemeen belang expliciet uitgesloten worden van het akkoord.

De Europese Commissie heeft eerder al bevestigd dat de sociale zekerheid uitgesloten is van TTIP, maar volgens de ziekenfondsen is dat geen garantie voor de lidstaten om zelf te kunnen beslissen over de organisatie en het beheer van de verplichte ziekteverzekering en aanvullende verzekering.

"Daarom pleiten de Belgische ziekenfondsen ervoor dat er ook een expliciete uitsluiting komt van de 'huidige en toekomstige diensten van algemeen belang'", stelt het NIC. "Deze domeinen zijn binnen de Europese regelgeving reeds uitgesloten van de regels van interne markt, een lijn die op coherente wijze doorgetrokken moet worden in de vrijhandelsakkoorden."

Enkel door een expliciete uitsluiting kan "de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om een gezondheidsbeleid uit te stippelen gevrijwaard worden". "Zonder die uitsluiting riskeren commerciële spelers toegang te krijgen tot een sector van dienstverlening die gebaseerd is op solidariteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid", zegt het NIC.

Vragen bij geschillenbeslechting

Daarnaast plaatst de associatie ook vraagtekens bij het Investment Court System (ICS) dat in TTIP is opgenomen. Het ICS is een afgezwakte versie van het Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dat eerder al uit het akkoord werd geschrapt.

"Indien het tot een dergelijk mechanisme van geschillenbeslechting komt, moet uitdrukkelijk gepreciseerd worden dat dit mechanisme geen enkele impact mag hebben op de exclusieve bevoegdheid van de lidstaten om een gezondheidsbeleid uit te stippelen en om sociale bescherming en algemeen belang te definiëren", stelt het NIC.

Nog meer zorgen

Ook de Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), het Europese handelsverdrag met Canada, baart het NIC zorgen. De onderhandelingen daarrond zijn al afgerond, en de komende maanden zal dit verdrag op Europees en op nationaal niveau geratificeerd moeten worden.

"Een recente analyse heeft duidelijk aangetoond dat dat de inhoud van CETA sterk afwijkt van de resolutie van het Europese Parlement over TTIP", zegt het NIC. "De Belgische ziekenfondsen vragen dan ook dat de teksten van CETA herzien worden." De associatie pleit onder meer voor het schrappen van het ISDS uit CETA, net zoals dat onder publieke druk bij TTIP gebeurde.