Assad wil meewerken aan staakt-het-vuren

Het regime van de Syrische president Bashar al-Assad zegt dat het wil meewerken aan het Amerikaans-Russische plan voor een staakt-het-vuren in Syrië, maar dat het de strijd tegen terroristische groepen zal voortzetten. Ook de oppositie wil onder voorbehoud meewerken aan de wapenstilstand.

Gisteren raakte bekend dat de Verenigde Staten en Rusland het eens zijn geraakt over een staakt-het-vuren voor Syrië dat zaterdag van kracht zou moeten worden. Omdat de strijdende partijen niet mee aan tafel zaten, was het de vraag of die aan een wapenstilstand wilden meewerken.

Het regime van president Assad zegt nu dat het wil meewerken aan het staakt-het-vuren, maar bouwt toch enige reserves in. In een verklaring van Buitenlandse Zaken in Damascus staat dat het Syrische leger zal blijven vechten tegen IS en het al-Nusra Front (die van het akkoord zijn uitgesloten) en andere terroristische groepen die met die groepen verbonden zijn.

In het verleden omschreef Assad ook de gematigde oppositie als terroristen. Het blijft dus afwachten of hij de aanvallen tegen bijvoorbeeld de rebellen in Aleppo zal stopzetten. Buitenlandse Zaken zegt dat het met Rusland zal overleggen welke gebieden en welke groepen bij het staakt-het-vuren worden betrokken. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor Rusland, dat met zijn luchtaanvallen van de afgelopen weken ook regelmatig de gematigde oppositie heeft bestookt.

De Syrische regering eist ook dat de grenzen worden gesloten zodat er een einde komt aan de buitenlandse hulp aan gewapende groepen "om te voorkomen dat die hun posities versterken en zo dit akkoord zouden laten mislukken".

De gematigde Syrische oppositie zegt ook te willen meewerken aan het staakt-het-vuren, maar stelt ook haar voorwaarden. Het Hoge Onderhandelingscomité van de oppositie en de rebellengroepen eist dat het akkoord wordt gerespecteerd door Rusland en Iran, dat het Syrische leger een einde maakt aan de belegering van 18 door de rebellen bezette gebieden en humanitaire hulp toestaat.