Beleggers stappen opnieuw naar rechtbank tegen KBC voor overtreding prospectuswet

Het advocatenkantoor Arnauts wil opnieuw naar de burgerlijke rechtbank stappen om een volledige schadeloosstelling te eisen voor de beleggers die geld hadden verloren door de zogenoemde 5-5-5-obligaties van KBC. In een eerste zaak had de Brusselse rechtbank van eerste aanleg al een deel van de beleggers in het gelijk gesteld. Het is nu de bedoeling om ook voor de andere beleggers een schadeloosstelling te bekomen. Dat heeft het advocatenkantoor tijdens een persconferentie bekendgemaakt.
Reporters / Arnaud Ostrowski

KBC had in het voorjaar van 2008 de obligaties KBC Ifima 5-5-5 en KBC Groep 5-5-5 op de markt gebracht. In totaal tekenden 20.000 tot 25.000 mensen daarop in, goed voor een totaalbedrag van 675 miljoen euro. Maar omdat de beleggingen gekoppeld waren aan de Griekse staatsobligaties, daalde de waarde ervan fors. Een 240-tal beleggers waren daarop naar de rechtbank gestapt wegens overtreding van de prospectuswet. Meer concreet klaagden ze aan dat de beleggingen door KBC als een "defensief" product geafficheerd werden, hoewel de minder toegankelijke prospectus vermeldde dat er wel degelijk een "hoog risicogehalte" is.

Op 20 januari stelde de Brusselse rechtbank van eerste aanleg de beleggers in het gelijk. De bank moest de gedupeerden 100 procent van de inleg terugbetalen, plus de intresten, zo oordeelde de rechter. KBC, dat intussen in beroep is gegaan tegen die uitspraak, had tot dan toe slechts 80 procent van de inleg terugbetaald.

Gesterkt door die uitspraak in eerste aanleg, willen Arnauts en het adviesbureau Investor Protection nu een nieuwe zaak bij de burgerlijke rechtbank opstarten, zodat ook de andere gedupeerden aanspraak kunnen maken op een schadeloosstelling. Beleggers die zich niet bij de eerste actie hadden aangesloten, hebben immers nog geen recht op een volledige compensatie. "We hebben besloten om de meer dan 20.000 investeerders die niet aan de eerste actie deelnamen, een kans te geven in een tweede actie", zegt Albert Biebuyck van Investor Protection. Hij benadrukt dat alle gedupeerden samen zowat 140 miljoen euro verlies hebben geleden.

Volgens advocaat Laurent Arnauts hebben al tientallen mensen zich gemeld voor een tweede rechtszaak. Andere beleggers hebben ongeveer een maand de tijd om zich aan te sluiten.

De advocaat schat dat de actie "een grote kans op slagen" heeft. "Het zou zeer verwonderlijk zijn als dezelfde rechtbank nu anders beslist over dezelfde feiten", zegt hij. "Maar het is wel vijf voor twaalf voor de beleggers" indien ze een verjaring willen vermijden, benadrukt Arnauts nog. Er geldt namelijk een verjaringstermijn van vijf jaar, terwijl de schade geleden werd in 2012. "Daarom dat we hier nu al mee willen starten en niet wachten op de uitspraak in beroep."