Oriëntatieproef moet laatstejaars helpen met studiekeuze

Er komt nog voor het einde van het schooljaar een proefproject om leerlingen van het zesde middelbaar te helpen bij het maken van een goede studiekeuze. Experts van de universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen en van de Arteveldehogeschool in Gent werken aan een oriëntatieproef die zal peilen naar de interesses, vaardigheden en motivatie van de 17-jarigen.

Momenteel gebruiken de UGent en KU Leuven hun eigen oriëntatieproef (respectievelijk SIMON en LUCI, red.) maar het is de bedoeling om een proef te ontwikkelen voor alle opleidingen in Vlaanderen.

De proef zal in eerste instantie peilen naar de interesses van de scholier en welke studierichting hij of zij zou willen volgen. Daarna wordt getest of de leerling voor die bepaalde richting ook de nodige taal- en analytische vaardigheden heeft. Daarnaast zal gekeken worden naar de motivatie van de jongere en naar zijn of haar studiemethode.

De proef zal in totaal drie uur duren. Dit jaar zal ze nog maar in enkele scholen gebruikt worden maar het is wel de bedoeling om ze de komende jaren uit te breiden naar heel Vlaanderen.

Zo'n proef op Vlaams niveau uitbouwen is een titanenwerk omdat er een database moet worden opgebouwd van het inhoudelijk profiel van alle opleidingen die in Vlaanderen worden aangeboden, en dat zijn er nogal wat. De proef zal in elk geval niet bindend zijn.