Pesten vervolgen kan binnenkort zonder rechtstreekse klacht

De Kamercommissie Justitie heeft unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor pesten niet langer een klachtmisdrijf is. "We schrappen de vereiste voor slachtoffers om zelf een klacht neer te leggen. Het Openbaar Ministerie kan nu zonder klacht daders vervolgen voor "belaging", bijvoorbeeld nadat de omgeving alarm slaat", licht initiatiefneemster Carina Van Cauter (Open VLD) toe.

Vandaag kan enkel het slachtoffer klacht indienen, wat vaak heel moeilijk is omwille van schaamte of intimidatie. Een lopende procedure voor feiten van "belaging" eindigt bovendien bij het overlijden van het slachtoffer. Om aan deze problemen te verhelpen, werkte van Cauter, hierin gevolgd door SP.A, reeds in 2013 een wetsvoorstel uit dat "pesten" als een apart misdrijf inschreef in het strafwetboek.

De Kamer organiseerde hoorzittingen over deze wetsvoorstellen, waaruit bleek dat het niet wenselijk is een specifieke strafbaarstelling voor pesten in het strafwetboek op te nemen. Men was het er echter wel over eens dat de vereiste van het "klachtmisdrijf" best kan worden geschrapt. Bij zo'n misdrijf is een strafrechtelijke reactie volledig afhankelijk van de wens van het slachtoffer om op te treden.

Door "belaging" niet langer als klachtmisdrijf te catalogeren, kan het Openbaar Ministerie zelf optreden, ook zonder expliciete klacht van slachtoffers, die vaak een enorme drempel ervaren om met hun probleem naar buiten te komen. Een aangifte door de omgeving van het slachtoffer kan dus al volstaan, zoals een leerkracht, ouder of leider van de jeugdbeweging.

Een persoon die veroordeeld wordt voor belaging riskeert een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro.

"Dit is een grote stap vooruit", zegt SP.A-Kamerlid Karin Jiroflée, die een gelijkaardig voorstel indiende. "Pesten kan voortaan ook bestraft worden zonder dat slachtoffers formeel klacht moeten neerleggen, maar de 'pestbewijzen' onmiskenbaar aantoonbaar zijn."

Het wetsvoorstel moet nu nog door de plenaire Kamer behandeld worden.