Tot 290 extra agenten om de grens met Frankrijk te bewaken

De Belgische overheid gaat op dagbasis 250 tot 290 agenten inzetten om de grens met Frankrijk te bewaken nu het vluchtelingenkamp in Calais waarschijnlijk zal worden opgebroken. Dat is beslist na overleg van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) met de provinciegouverneur Carl Decaluwé (CD&V).

Ons land verwacht dat er tot enkele duizenden vluchtelingen de grens zouden willen oversteken als het kamp in Calais wordt ontruimd. Volgens Jambon gaat het niet over gewone asielzoekers, maar migranten die eigenlijk op weg zijn naar het Verenigd Koninkrijk. Als de politie hen aantreft, zullen ze bevel krijgen om het land te verlaten.

"Wanneer er dan toch mensen door de mazen van het net glippen en achter de grens worden opgepakt, dan zullen ze aan een centrum van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) worden overgedragen", zegt Jambon. "De DVZ zal dan aan de politie bevelen om de betrokkene terug te brengen naar de grens. Daar zal het bevel betekend worden om het land onmiddellijk te verlaten".

"Voor alle duidelijkheid, we sluiten onze grenzen niet", zegt Jambon, "maar we zien een fenomeen dat ons zorgen baart, en omwille van de ordehandhaving nemen we de maatregelen om te verhinderen dat er tentenkampen zoals in Calais ontstaan in ons land."

"Enkel op korte termijn haalbaar"

Vincent Houssin van de grootste politievakbond VSOA vernam het nieuws over de extra manschappen aan de grens via de radio. Hij benadrukt in "De wereld vandaag" (Radio 1) dat de 300 extra manschappen niet uit de federale reserve komen.

"De 300 agenten die de grens zullen bewaken worden uit de zogenaamde HICAP gehaald. Dat is extra capaciteit die vrijgemaakt wordt bij de verschillende zones in het land en bij federale eenheden. Het zijn met andere woorden mensen die ingezet worden bij grote evenementen of om de orde te handhaven."

“In de constructie zoals ze nu voorligt is dat haalbaar op korte termijn. Op lange termijn wordt dat echter onhoudbaar", vervolgt hij. "Niemand weet hoe lang die "korte termijn" duurt. Het is onmogelijk om in te schatten hoelang die mensen uit Calais nog zullen proberen om tot in ons land te geraken. We hopen dat die termijn zo kort mogelijk wordt, zodat de reguliere taken in de politiezones er niet onder lijden.”