Werken aan Stefaniatunnel starten maandag

Er is een oplossing gevonden om de Stefaniatunnel tijdelijk te herstellen en te heropenen in het vooruitzicht van de volledige renovatie. De werken aan de tunnel starten maandag 29 februari, zo laat de Brusselse regering weten in een persbericht. De verkeershinder door die werkzaamheden zou beperkt blijven.

Brussel Mobiliteit heeft de technische oplossing die voorgesteld werd door het externe gespecialiseerde bureau Egis goedgekeurd en dus kan de uitvoering ervan beginnen. Het is de bedoeling om de sterk afgeschraapte zones in de tunnel te herstellen, door deze opnieuw te betonneren na het in orde brengen van de wapening. Daardoor wordt de zone die momenteel afgesloten is voor het verkeer opnieuw veilig.

"De mobiliteit in Brussel is een belangrijke kwestie, maar het waarborgen van de veiligheid van de gebruikers is minstens even belangrijk", aldus minister-president Rudi Vervoort en minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet.

De werkzaamheden zullen normaal gezien niet leiden tot een verergering van de mobiliteitshinder in de zone, omdat enkel het deel dat vandaag afgesloten is voor het verkeer, dicht zal blijven. De nodige vergunningen voor een vlotte uitvoering van de werken zijn bij de bevoegde administraties aangevraagd binnen het kader van een versnelde procedure.