"Aantal openbare woonzorgcentra stagneert"

Het aantal woonzorgcentra dat wordt uitgebaat door een openbaar bestuur stagneert. De dagprijzen in die openbare woonzorgcentra blijven wel lager dan de prijzen in centra die worden uitgebaat door vzw's of private instellingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) heeft opgevraagd bij minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).
Maxime Anciaux - All rights reserved

Er bestaan verschillende soorten woonzorgcentra in de ouderenzorg. Zo heb je naast woonzorgcentra die worden uitgebaat door openbare besturen, maar ook centra die worden beheerd door vzw's of private spelers.

De verhoudingen tussen de aanbieders blijft vrij stabiel. De grootste aanbieder in 2015 blijven de vzw's (41.139 woongelegenheden in 428 woonzorgcentra), gevolgd door de openbare besturen (24.552 woongelegenheden in 224 woonzorgcentra). De puur private sector blijft het kleinst met 10.711 woongelegenheden in 126 woonzorgcentra.

Opvallender is de evolutie van de voorbije jaren. Zo kwamen er de voorbije jaren 7.558 bedden bij waarvan er niet minder dan 5.231 bedden gingen naar vzw's en 1.970 naar de privé. De openbare besturen waren 'maar' goed voor 357 bijkomende bedden. Het aantal woonzorgcentra zelf is de afgelopen vijf jaar zelfs gedaald met vijf eenheden.

"Grote verliezen door hoge personeelskosten"

Open VLD-parlementslid Saeys: "Deze tragere groei hangt onmiskenbaar samen met de grote verliezen die heel wat openbare woonzorgcentra leiden door de een hogere personeelskost. Gemeenten hebben het budgettair steeds moeilijker waardoor ze wellicht minder geneigd zijn zelf nog een nieuw woonzorgcentrum op te zetten, maar eerder op zoek gaan naar private partners, hetzij een vzw hetzij een privé-partner".

De gemiddelde dagprijs neemt toe bij alle organisatoren, maar blijft het laagst bij OCMW's. In 2014 bedroeg de gemiddelde dagprijs in een openbaar woonzorgcentrum 46,34 euro, in een vzw-woonzorgcentrum 52,01 euro en in een privé-woonzorgcentrum 49,44 euro.

De lagere prijs in de openbare woonzorgcentra geeft volgens Saeys wel een "vertekend beeld omdat OCMW's de tekorten van openbare woonzorgcentra aanzuiveren". "De reële prijs ligt dus een stuk hoger", aldus Saeys.