"Meer middelen voor Brusselse tunnels, hoewel budget is gekrompen"

Tijdens haar regeerperiode (2009-2014) zijn alle noodzakelijke onderhoudswerken aan de tunnels uitgevoerd. Dat heeft voormalig Brussels minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) gezegd in de bijzondere Tunnelcommissie. Grouwels wees onder meer op de moeilijke budgettaire context in haar regeerperiode.

Grouwels wees erop dat de Brusselse regering tussen 2009 en 2014 in een moeilijke budgettaire context moest werken, waarin nog geen uitzicht was op een herfinanciering van Brussel door de zesde staatshervorming. Bovendien hadden voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer voor de regering voorrang op de auto. Desondanks werden de bestedingen voor het beheer van de tunnels met 20 procent verhoogd, terwijl de totale middelen voor openbare werken verminderd werden.

De oud-minister stelde ook dat haar administratie niet over voldoende gespecialiseerd personeel voor de nodige werkzaamheden aan de tunnels beschikte, terwijl er op dat ogenblik een personeelsstop gold in de Brusselse administratie.

Investeringen

Ze ging ook in op een aantal tunnels. Zo werden in 2008 (onder haar voorganger Pascal Smet) belangrijke werken (5,4 miljoen euro) opgestart aan de Stefaniatunnel, waarvoor Grouwels het budget in 2009 optrok. Bij de herinrichting van het Rogierplein werd ook gekeken naar de renovatie van de onderliggende tunnel. Maar de kosten voor het plein dienden beheersbaar te blijven, terwijl Mobiel Brussel wel aangaf dat er waterdichtingswerken noodzakelijk waren, "maar niet noodwendig voor de veiligheid". De administratie suggereerde zelfs om bijkomende studies uit te voeren.

De Brusselse regering besliste in maart 2012 tot een grondige renovatie van de Leopold II-tunnel. "Iedereen was zich bewust van de ernst van het dossier", benadrukte Grouwels. Er werd gekozen voor een PPS-constructie, waarbij de bouwheer later ook instaat voor het onderhoud. "Er waren vijf consortia in de running bij mijn vertrek". Volgens de CD&V-politica liep het dossier later was door de techniciteit en een aantal procedurekwesties vast.

Bij de aanvang van de zitting vroeg MR-fractieleider Vincent De Wolf dat ook minister-president Rudi Vervoort en diens voorganger Charles Picqué (beiden PS), die de bijzondere commissie voorzit, gehoord zouden worden. N-VA-parlementslid Cieltje Van Achter had eerder eenzelfde verzoek ingediend.