Coalitiepartners vragen Vandeurzen om actie tegen CAW-infopunt Zeebrugge

Coalitiepartners N-VA en Open VLD willen dat minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) stappen zet tegen het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk in West-Vlaanderen dat een infopunt voor transitmigranten heeft opgezet. Volgens Björn Anseeuw (N-VA) dreigt het infopunt een "aantrekkingspool voor illegalen" te worden op het moment dat alles in het werk wordt gesteld om een "tweede Calais" te vermijden. Minister Vandeurzen erkent dat het CAW meer moet overleggen, maar floot het initiatief in Zeebrugge niet publiek terug.

Vorige week hebben het Centrum Algemeen Welzijn en Dokters van de Wereld samen een informatie- en zorgpunt voor vluchtelingen en illegalen opgestart in Zeebrugge. De Brugse burgemeester Renaat Landuyt (SP.A) betreurde dat er met hem geen overleg was gepleegd. Ook minister-president Bourgeois had zijn bedenkingen.

Ook in het parlement klonk vandaag scherpe kritiek. Critici vrezen vooral dat het infopunt een aanzuigeffect zal hebben en dat er op die manier een "tweede Calais" aan de Vlaamse kust zou ontstaan. Vlaams Belang-parlementslid Stefaan Sintobin riep minister van Welzijn Vandeurzen (CD&V) op het infopunt te sluiten.

Ook de coalitiepartners dringen aan op actie van Vandeurzen. "Het gaat hier niet om weerloze vluchtelingen, maar om mensen die weigeren asiel aan te vragen. Hier wordt miserie georganiseerd die niemand nodig heeft. Wat zal u doen om dit onmiddellijk te stoppen?", zo vroeg N-VA-parlementslid Björn Anseeuw. Ook Mercedes Van Volcem (Open VLD) riep de minister op het betrokken CAW "terecht te wijzen".

Een publieke terechtwijzing kwam er niet. Volgens Vandeurzen zit de kwestie op een gevoelig "spanningsveld" waarbij er de afweging moet gemaakt worden tussen hulp bieden aan kwetsbare mensen en de mogelijke risico's op een "aanzuigeffect". Vandeurzen dringt wel aan op overleg met het lokale bestuur en de provinciegouverneur. "Ik hoop dat er zo een manier van werken wordt gevonden die voor iedereen aanvaardbaar is."