Crombez: "Rutten saboteert debat over onderwijs"

SP.A-voorzitter John Crombez verwijt zijn collega van Open VLD Gwendolyn Rutten dat ze bewust het debat over de hervorming van het onderwijs saboteert. Rutten had eerder gezegd dat ze het masterplan voor de hervorming wil opbreken en het kleuter- en lager onderwijs mee wil hervormen.
Jasper Jacobs

In "Villa Politica" zegt John Crombez dat hij niet begrijpt waarom Rutten dat debat nu plots wil openbreken. Ze heeft het Vlaamse regeerakkoord mee goedgekeurd en er haar handtekening onder gezet, zegt hij, en haar fractie heeft in het Vlaams Parlement al twee keer de hervorming mee goedgekeurd.

Volgens Crombez gaat het Rutten niet om hier en daar wat bij te schaven, maar saboteert ze de onderwijshervorming die volgens hem dringend nodig is. Dit is puur politiek, aldus Crombez, die zegt te begrijpen waarom Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits boos reageerde op Rutten.

Het plan voor de onderwijshervorming werd door de vorige Vlaamse regering opgesteld. Daar zat Open VLD niet in, maar nu wel. Bij de regeringsonderhandelingen hebben de Vlaamse liberalen echter afgesproken dat het masterplan uitgevoerd zou worden.

Concreet houdt dat plan in dat de schotten tussen het algemeen onderwijs (aso), het technisch onderwijs (tso) en het beroepsonderwijs (bso) weggewerkt zouden worden. Dat zou de uitstroom van jongeren zonder diploma die in een "watervalsysteem" terechtkomen, moeten tegengaan.