Gemeenteraad "onbestuurbaar" Pepingen verwerpt budget 2016 en meerjarenplanning

De gemeenteraad van Pepingen heeft het budget 2016 en de meerjarenplanning zoals zij door de LVB-N-VA-coalitie was voorgesteld, verworpen. LVB-N-VA had nochtans toegevingen gedaan aan de oppositie. Die beschikt in Pepingen over een meerderheid in de gemeenteraad sinds schepen Peter Lacres zich bij hen heeft aangesloten.

In een mededeling herhaalt André De Roubaix, ex-burgemeester en fractieleider van CD&V-SP.A dat er alleen over het budget en de meerjarenplanning kan onderhandeld worden als er over "alles" kan worden gepraat. De Roubaix doelt hierbij op de eis van de oppositie om een eenheidscollege te vormen.

De oppositiefractie CD&V-SP.A en Lacres stemde de vorige gemeenteraad een motie waarin de onbestuurbaarheid van de gemeente werd vastgesteld. Beide partijen eisen in het nieuwe college twee zetels op zodat het er samen met Lacres een meerderheid heeft. Burgemeester Eddy Timmermans (LVB) liet vorige week al weten niet te zullen ingaan op deze eis.

Wat de aanpassingen van het LVB-N-VA-bestuur aan het budget en de meerjarenplanning betreft, vraagt De Roubaix hoe geloofwaardig ze zijn. "Dat bijvoorbeeld het renovatieproject van de Zagerij nu plots wel kan is volkomen in tegenstrijd met eerdere verklaringen van dit bestuur. Hoe kan LVB-N-VA zich door deze gang van zaken nog geloofwaardig noemen? Hun houding en taal bieden geen enkele garantie dat de plannen ook effectief zullen uitgevoerd worden", aldus De Roubaix. Door de verwerping van het budget en meerjarenplanning moet Pepingen het verder doen met voorlopige twaalfden.

Nu de gemeenteraad de structurele onbestuurbaarheid vorige week vaststelde dient Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans provinciegouverneur De Witte opdracht te geven om een bemiddelingspoging te ondernemen tussen de verschillende partijen. De Witte liet woensdag echter weten dat hij deze opdracht nog steeds niet ontvangen had. Als deze bemiddeling mislukt, is het aan Homans om de onbestuurbaarheid te bevestigen waarna de partijen die een nieuwe meerderheid vormen een nieuw schepencollege kunnen aanstellen.