Koksijde krijgt als eerste hulp van provinciale taskforce vluchtelingen

De provincie West-Vlaanderen gaat in Koksijde van start met een provinciale taskforce vluchtelingen die vluchtelingen en asielzoekers aan het werk wil zetten. Het gaat om een pilootproject van een half jaar dat de komende maanden verder moet uitgerold worden in de provincie.
Verwendung weltweit, usage worldwide, Please check additional restrictions!, Bitte Einschränkungen der Handelsrechte beachten!
Archieffoto

De provincie besliste in december 2015 deze taskforce vluchtelingen op te richten. Het is de bedoeling dat de taskforce een platform creëert zodat verschillende partners, die actief zijn rond de vluchtelingenproblematiek, hun acties kunnen coördineren en op elkaar afstemmen.

De provincie wil ook de verschillende organisaties informeren en samen acties opzetten. Doel is de integratie van de vluchtelingen zo snel en zo goed mogelijk te laten verlopen. Een van de belangrijkste werkpunten is taalbegeleiding en een individuele begeleiding naar de arbeidsmarkt.

Er werd voor Koksijde gekozen wegens de hoge concentratie vluchtelingen. In de kustgemeente worden 325 vluchtelingen opgevangen en nog eens 219 in buurgemeente Nieuwpoort.

"Vanuit bedrijfswereld vraag naar goede werkkrachten"

"West-Vlaanderen telt op dit moment 25.000 vacatures. Er is dus vanuit de bedrijfswereld een vraag naar goede werkkrachten. Tegelijkertijd is er niets beter voor de integratie van de nieuwkomers dan een job", aldus gedeputeerde voor externe relaties Jean de Bethune (CD&V).

In eerste instantie zullen alle asielzoekers goed gescreend worden naar hun kwalificaties. Uit die groep zullen 25 personen gekozen worden die een individuele begeleiding zullen krijgen. Het is de bedoeling dat aan de hand van deze ervaring een draaiboek wordt opgesteld waarmee alle gemeenten met een opvangcentrum aan de slag kunnen gaan.

Het pilootproject zal een half jaar duren. "Maar we sluiten niet uit dat we tussentijds een tweede pilootproject op gang trekken in een andere gemeente", aldus de Bethune. De taskforce is een tijdelijk platform maar de provincie hoopt op verankering de komende jaren.

De werkgroep bestaat uit de provincie West-Vlaanderen, het Agentschap Integratie en Inburgering, het volwassenonderwijs, de Leerwinkel, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de ondernemersorganisaties Unizo en Voka.