Mensenrechten komen alsmaar meer in de verdrukking

De internationale bescherming van de mensenrechten is in gevaar door nationaal eigenbelang op korte termijn en draconische veiligheidsmaatregelen. Daardoor komen de mensenrechten alsmaar meer in het gedrang. Dat staat in het jaarrapport van Amnesty International. Organisaties die op die mensenrechten toekijken, krijgen het moeilijker.

Instellingen zoals de Verenigde Naties worden steeds minder ernstig genomen, vindt Amnesty, en door de vluchtelingencrisis blijken de mensenrechten steeds meer onder druk te komen. Nog nooit waren zoveel mensen op de vlucht als het voorbije jaar, zeker in Europa, maar volgens Karen Moeskops van Amnesty Vlaanderen is de manier waarop we met hen omgaan ongehoord.

"Er zijn meer dan ooit mensen op de vlucht voor ontbering en voor geweld: 60 miljoen", zegt Moeskops. "Dat is het hoogste aantal sinds Wereldoorlog II. Het is dan triestig om te zien hoe de wereld daarop reageert. Zeker Europese landen vinden het afschermen van hun grenzen belangrijker dan het beschermen van mensenrechten."

"Er zijn 4.000 mensen op zee gestorven, maar ook langs de Balkanroute is het hallucinant hoe mensen geconfronteerd worden met traangas, met rubberkogels, met prikkeldraad."

Ook in de rest van de wereld worden de mensenrechten in meer dan 100 landen met de voeten getreden. Steeds vaker willen die landen dat ook ongestoord kunnen doen. Ook voor ons land moet uitkijken, zegt Amnesty. Zo mogen de maatregelen tegen terreur de mensenrechten niet schaden.

Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International, stelt het nog scherper: "Niet alleen worden uw rechten bedreigd, maar ook de wetten en het systeem die uw rechten garanderen. Meer dan 70 jaar hard werk en vooruitgang worden bedreigd."

De mensenrechtenorganisatie heeft vorig jaar 19 oorlogsmisdaden in ten minste 19 landen vastgesteld. In 122 landen zijn mensen gefolterd over mishandeld en meer dan 30 landen hebben vluchtelingen op een illegale manier gedwongen terug te keren naar hun land, waar hun leven in gevaar is.

Meer informatie over het jaarrapport vindt u op de website van Amnesty International.