Nieuw samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en Duitstalige Gemeenschap

Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap gaan voortaan ook samenwerken rond erfgoed, lokale besturen en toerisme. De ministers-presidenten Geert Bourgeois en Olivier Paasch hebben een nieuw samenwerkingsakkoord ondertekend.
Minister-president Olivier Paasch van de Duitstalige gemeenschap

Dertig jaar geleden sloten Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap een eerste samenwerkingsakkoord. Door de achtereenvolgende staatshervormingen werd dat een eerste keer aangepast in 2001. Intussen kregen de deelstaten er nieuwe bevoegdheden bij, waardoor een nieuwe aanpassing zich opdrong.

"Onze beide deelstaten bevestigen met dit hernieuwde samenwerkingsakkoord hun goede onderlinge relaties en hun wil om de goede samenwerking te bestendigen en verder uit te diepen", zegt minister-president Geert Bourgeois.