Ruzie over "onfraai onderwijscompromis" in Vlaamse meerderheid

Binnen de Vlaamse meerderheid is onenigheid ontstaan over de hervorming van het secundair onderwijs. Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten wil het bestaande masterplan voor die hervorming openbreken en ineens kleuteronderwijs en lager onderwijs mee hervormen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageert verbaasd en wijst erop dat in het regeerakkoord staat dat het masterplan moet worden uitgevoerd. Ze staat wel open voor voorstellen, binnen het kader van het masterplan. Minister-president Geert Bourgeois (N-VA) wijst eveneens op het regeerakkoord.

De hervorming of modernisering van het secundair onderwijs is al jaren voer voor discussie in Vlaanderen. Alles draait rond het wegwerken van de schotten tussen algemeen onderwijs (aso), technisch onderwijs (tso) en beroepsonderijs (bso) en uitstel van studiekeuze voor leerlingen. Het uiteindelijke doel was het bestaande watervalsysteem te doen verdwijnen, waarbij zwakkere leerlingen van aso naar beneden "tuimelen", richting tso of bso.

In het verleden pleitte vooral de N-VA voor het behoud van het aso, maar in 2014 hebben zowel N-VA, CD&V als Open VLD afgesproken dat het masterplan van de vorige Vlaamse regering zou worden uitgevoerd. Niet onbelangrijk hier is dat Open VLD geen deel uitmaakte van die vorige Vlaamse regering. Let wel: de discussie over de namen aso, tso en bso is nog niet beslecht in het masterplan.

Vandaag zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten in De Morgen dat het masterplan moet worden opengebroken. Ze wil er met name het kleuteronderwijs en het lager onderwijs bij betrekken en pleit voor een modulair systeem waarbij sommige kinderen al op hun tiende en andere op hun veertiende een studierichting kunnen kiezen. "Ik ga geen hervorming goedkeuren waarmee we het fundamenteel oneens zijn", klinkt het strijdvaardig. Op Twitter heeft ze het over een "onfraai politiek compromis uit het verleden".

"Laat ons de openheid van geest hebben om van dit plan een beter plan te maken", voegt Rutten eraan toe in "Villa Politica". "We zitten in een andere meerderheid. We hoeven niet vast te houden aan een aantal zaken die met de socialisten zijn beslist."

"Regeerakkoord is geen vodje papier"

"Ik ben verrast dat de voorzitter van Open VLD zich lanceert als woordvoerder voor onderwijs", reageert Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. "In het regeerakkoord staat een uitdrukkelijke passage, namelijk dat de afspraken rond het masterplan gemaakt in de vorige legislatuur uitgevoerd worden. Als je dat op de helling zet, maak je van het regeerakkoord een vodje papier. Dat zal ik nooit aanvaarden."

Ligt er nu een blauwe bom onder het masterplan en dreigt er ruzie in de Vlaamse regering? "Ik heb er geen probleem mee dat een partij een "sortie" doet in de kranten", zegt Crevits. "Zij (Gwendolyn Rutten, nvdr.) maakt vooralsnog geen deel uit van de Vlaamse regering en ik zal dit in de schoot van de Vlaamse regering bespreken, en ook samen met de leden van het parlement (waarvan Rutten ook lid is, nvdr.)."

"Als er voorstellen gedaan worden om de kinderen te versterken en die ook passen binnen het masterplan, moet dat uiteraard bespreekbaar zijn", gooit Crevits olie op de golven. "We doen dit niet voor ons eigen grote gelijk, maar om kinderen te versterken en leerkrachten toe te laten hun talenten maximaal in te zetten om jongeren te vormen."

Voor Crevits is het balanceren op een slappe koord. Enerzijds is er de N-VA die vasthoudt aan het aso, anderzijds is er nu Open VLD die het masterplan wil openbreken. "Dat je een compromis moet zien te vinden rond een aantal zaken die minder goed geregeld zijn of waarrond discussie kan ontstaan, is evident", zegt ze. "Daarvoor hoef je toch geen masterplan op te blazen en iets helemaal opnieuw te onderhandelen."

"Open VLD heeft regeerakkoord onderschreven"

Hetzelfde geluid is te horen bij minister-president Geert Bourgeois (N-VA). "Open VLD heeft het regeerakkoord onderschreven. Als men nieuwe thema's op tafel wil leggen, kan dat - het is ook de taak van politieke partijen om voorstellen te doen - en werkt het systeem zo dat we alleen maar in consensus nieuwe zaken goedkeuren."