Verzekeringssector luidt alarmklok over levensverzekeringen

De verhoogde taks op levensverzekeringsproducten, in combinatie met de lage rentes op de markten, zorgt voor een tanende populariteit van levensverzekeringen. Daar waarschuwt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen voor. "Een louter budgettaire maatregel, die de sector zwaar heeft getroffen, en budgettair bovendien een slag in het water", aldus Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia.

De premies (omzet) voor individuele levensverzekeringen zakten in 2015 met 8,3 procent, tot ruim tien miljard euro. "Dat is een halvering tegenover de 20 miljard euro tien jaar geleden", aldus Colle. Vooral gegarandeerde levensverzekeringen (tak 21 en 22) betalen het gelag: -16,9 procent tot 7,3 miljard euro. "Dergelijke lage niveaus hebben we nooit gekend in de voorbije tien jaar", dixit voorzitter Hans Verstraete.

Oorzaak is de lage intrestomgeving, waardoor verzekeraars geen hoge gegarandeerde rentes meer kunnen bieden, in combinatie met de taks op levensverzekeringen. De regering verhoogde die in 2013 van 1,1 procent naar 2 procent op het ingebrachte kapitaal. "Een pure vermogensbelasting dus", aldus Colle.

Bovendien bleek de belasting budgettair een slag in het water. "De regering wou in 2013 149 miljoen euro meeropbrengsten uit de taks, maar de taks heeft maar 9 miljoen euro opgebracht", argumenteert de gedelegeerd bestuurder.

Assuralia vraagt de regering een herziening van de taks op levensverzekeringen.