"11.11.11 is niet consequent want vroeg zelf belastingvrijstelling"

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) reageert bijzonder scherp op de kritiek van 11.11.11. De ngo zegt op basis van een nieuw rapport dat ontwikkelingslanden door afspraken over Belgische ontwikkelingshulp soms miljoenen euro aan belastinginkomsten mislopen. De Croo verwijt de ngo "niet consequent" te zijn en benadrukt dat de belastingverdragen een goede zaak zijn.

11.11.11 pakt vandaag uit met een nieuw rapport waaruit blijkt dat ontwikkelingslanden jaarlijks minstens 35 miljoen euro aan belastinginkomsten van Belgische bedrijven en investeerders mislopen. Dat zou het gevolg zijn van enkele tientallen "onevenwichtige" belastingverdragen afgesloten door de Belgische overheid. 

De ngo heeft het dan over de dubbelbelastingverdragen. Doel van die verdragen is te regelen hoeveel belastingen onze fiscus en de fiscus van een ander land elk mogen heffen op kapitaaltransfers tussen de landen. Zo moet worden vermeden dat een bedrijf twee keer belastingen moet betalen op dezelfde inkomsten. Maar dat leidt volgens de ngo tot een miljoenenverlies voor ontwikkelingslanden.

"11.11.11 vergist zich"

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo was in "De ochtend" erg duidelijk: de belastingverdragen moeten niet worden aangepast. "Ik denk dat 11.11.11 zich vergist. Die dubbele belastingverdragen zijn over het algemeen een goede zaak. Als je wil dat de situatie van ontwikkelingslanden op een duurzame manier vooruitgaat, dan zijn economische groei en handel de enige manier."

Belastingverdragen creëren volgens De Croo namelijk een stabiel fiscaal en juridisch kader dat ertoe leidt dat bedrijven kunnen investeren. Zonder die verdragen zouden er volgens de minister veel minder investeringen zijn in ontwikkelingslanden. "Een hetze proberen te ontketenen tegen die belastingverdragen is dan ook een slechte zaak, gezien die verdragen er net toe leiden dat investeringen en handel kunnen plaatsvinden." De Croo benadrukt daarbij dat die belastingverdragen tussen alle landen worden gesloten én dat men dat op zo'n manier doet dat er zoveel mogelijk handel kan worden gedreven.

De Croo haalde vervolgens fel uit naar 11.11.11 en verweet de ngo "niet consequent" te zijn. "Met ons nieuw partnerland Guinee hebben we voor de eerste keer afgesproken dat we de belastingvrijstelling die klassiek bestaat voor activiteiten van ontwikkelingssamenwerking, niet meer willen. Het leek ons logisch dat als we actief zijn in een land, dat we de lokale belastingen betalen. Maar 11.11.11 doet daar zelf niet aan mee, zo heeft de ngo 18 maanden geleden in Congo een belastingvrijstelling gekregen voor haar mensen. De ngo heeft dus kritiek op onze belastingverdragen, terwijl wij net het goede voorbeeld geven door wel belastingen te betalen en zij een vrijstelling vraagt."

"De Croo heeft kritiek verkeerd begrepen"

11.11.11 laat in een reactie weten dat minister De Croo de kritiek verkeerd begrepen heeft. "Wij hebben nergens gezegd dat geld van ontwikkelingshulp wordt gebruikt om kortingen te bedingen", aldus de organisatie. "En we zijn ook niet tegen die belastingverdragen op zich, maar pleiten enkel voor meer evenwichtige verdragen met de ontwikkelingslanden".

Wat de belastingvrijstelling betreft die 11.11.11 gevraagd heeft voor haar mensen in de Democratische Republiek Congo, preciseert de ngo dat het om een vraag ging om een gelijke behandeling van alle landgenoten die in Congo werken. Die vraag gold overigens voor de volledige sector en niet alleen voor personeel van 11.11.11, klinkt het.