"Als politiek er niet uit geraakt, dan willen we zelf werken aan hervorming secundair"

"We hebben dringend duidelijkheid nodig over de hervorming van het secundair onderwijs." Dat heeft Lieven Boeve, topman van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, gezegd in "De ochtend". Gisteren had Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten aangegeven het bestaande masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs te willen openbreken en ineens het kleuteronderwijs en lager onderwijs mee te hervormen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerde verbaasd. Boeve vat op zijn beurt de hele gebeurtenissen van gisteren samen als "hallucinant".

De hervorming of modernisering van het secundair onderwijs, het is iets waar de onderwijskoepels al jaren op zitten te wachten. In 2014 kwamen de N-VA, CD&V en Open VLD overeen om het masterplan van de vorige Vlaamse regering (waar Open VLD evenwel geen deel van uitmaakte) uit te voeren.

Gisteren zette Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten dat hele masterplan echter op de helling. Zij wil het kleuteronderwijs en het lager onderwijs erbij betrekken en pleit voor een modulair systeem waarbij sommige kinderen al op hun tiende en anderen op hun veertiende een studierichting kunnen kiezen. "We zitten vandaag in een andere meerderheid. We hoeven niet vast te houden aan een aantal zaken die met de socialisten beslist zijn." Rutten toonde zich erg vastberaden. "Ik ga geen hervorming goedkeuren waarmee we het fundamenteel oneens zijn."

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) reageerde verrast. "In het regeerakkoord staat een uitdrukkelijke passage, namelijk dat de afspraken rond het masterplan gemaakt in de vorige legislatuur uitgevoerd worden. Als je dat op de helling zet, maak je van het regeerakkoord een vodje papier. Dat zal ik nooit aanvaarden." Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) benadrukte dat Open VLD het regeerakkoord heeft onderschreven. 

"Duidelijkheid, ook als modernisering er niet komt"

Vandaag is het de beurt aan de onderwijskoepels om Rutten ongelijk te geven, zo is te lezen in verschillende kranten. In "De ochtend" stelde de topman van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve dat wat er gisteren gebeurd is, "alles slaat". "Het is hallucinant." Boeve vraagt dringend duidelijkheid op het veld, "ook als er geen modernisering komt".

"Die hervorming van het secundair onderwijs wordt namelijk al lang aangekondigd. De politiek moet samen haar verantwoordelijkheid opnemen. Het gaat er voor ons niet om wie wat waar zegt, het gaat er ons om dat er een mooi akkoord is, want daar zitten we op te wachten."

Wat Boeve ervan vindt dat Rutten het lager en kleuteronderwijs bij de hervorming van het secundair onderwijs wil betrekken? "Uiteraard hangt in het onderwijs alles aan elkaar vast. Maar er wordt momenteel aan kleuterparticipatie gewerkt, alsook aan het niveau van het basisonderwijs. Nu hebben we vooral duidelijkheid nodig over het secundair onderwijs. Daar zijn probleemvelden, zoals: "hoe oriënteren we onze leerlingen" en "hoe zorgen we voor een transparant aanbod voor leerlingen?" Daar kunnen we op dit moment nauwelijks aan werken als alles in de lucht hangt."

Boeve heeft ook een duidelijke boodschap voor de politiek. "Als men er in de politiek niet uitgeraakt, dan moet men ruimte maken voor het onderwijsveld zodat we zelf aan de slag kunnen." Zo wijst Boeve op het feit dat een aantal scholen nu al bezig zijn om elementen van modernisering te implementeren. "Dat gebeurt nu op experimentele basis, zonder kader. Ofwel zorgt de politiek voor een kader waarbinnen we kunnen werken ofwel moet de politiek ons ruimte geven om een aantal van die zaken waar we nu al mee bezig zijn, voort te zetten maar dan binnen een kader dat dat ondersteunt."