"Onze belastingverdragen kosten ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen"

Ontwikkelingslanden missen jaarlijks minstens 35 miljoen euro aan belastinginkomsten van Belgische bedrijven en investeerders. Dat blijkt uit een rapport van 11.11.11. Dat is het gevolg van enkele tientallen "onevenwichtige" belastingverdragen afgesloten door de Belgische overheid, klinkt het.

België heeft wereldwijd 92 dubbelbelastingverdragen. Deze verdragen bepalen hoeveel belastingen onze fiscus en de fiscus van het andere land elk mogen heffen op kapitaaltransfers tussen de landen. Zo moet worden vermeden dat een bedrijf twee keer belastingen betaalt op dezelfde inkomsten. "Maar het resultaat is een miljoenenverlies voor de ontwikkelingslanden", zegt directeur van 11.11.11 Bogdan Vanden Berghe. Hij vraagt een dringende herziening van de verdragen.

11.11.11 onderzocht 41 belastingverdragen die België heeft afgesloten met ontwikkelingslanden en stelde vast dat 28 van deze verdragen expliciet lagere belastingtarieven vastleggen dan deze die de lokale fiscus zou vastleggen. "Het resultaat van die lagere tarieven is dat de Belgische bedrijven en investeerders die actief zijn in de bewuste landen voor het belastingjaar 2012 een "belastingverlaging" van 35 miljoen euro hebben gekregen", aldus de ngo.

"Minstens 28 verdragen zijn onevenwichtig"

Een van de grootste verliezers van deze werkwijze is de Democratische Republiek Congo, stelt 11.11.11.. Het land zou jaarlijks namelijk 7,8 miljoen euro mislopen, wat voor het land 8 procent van onze ontwikkelingssteun is. Al het geld dat ontwikkelingslanden zo mislopen, kunnen ze dus niet gebruiken voor scholing, medische zorg of het uitbouwen van de economie, aldus 11.11.11. Bovendien vreest de ngo dat het verlies voor de landen nog veel groter is.

11.11.11 vraagt dat België net als Nederland dringend werk zou maken van een herziening van de belastingverdragen. "Vandaag zijn onze verdragen met minstens 28 landen overduidelijk onevenwichtig en steeds in het nadeel van het ontwikkelingsland en in het voordeel van onze bedrijven. Het doel is belastingen vermijden, maar het resultaat is een miljoenenverlies."