Eerste elektrische taxi's op de weg in Antwerpen

Vanaf vandaag rijden in Antwerpen twee elektrische taxi's rond, een primeur in Vlaanderen. De e-taxi's maken deel uit van een proefproject van Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL). Vanaf het najaar wordt het project uitgebreid, om uiteindelijk tegen 2020 alle Vlaamse taxi's op elektriciteit te laten rijden.
Archieffoto

"Vlaanderen staat voor de uitdaging om werk te maken van een betere luchtkwaliteit", zegt Elien Raport van BBL. "Vooral het wagenpark, met zijn hoge mate aan schadelijke emissies, veroorzaakt prangende problemen voor het milieu." De taxisector kan volgens BBL en GTL dan ook een voortrekkersrol vervullen in groenere mobiliteit.

"Onze sector is een ideale proeftuin voor nieuwe, innovatieve technologieën. Met dit pilootproject willen we dan ook een voorbeeldfunctie opnemen", zegt Pierre Steenberghen van GTL. "De overheid heeft er trouwens alle belang bij om ons te helpen. E-taxi's zijn een prima investering in een schonere stad en omgeving."

Het bedrijf DTM Taxi uit Deurne zet vanaf vandaag twee e-taxi's in. "Met dit pilootproject willen we inzicht krijgen in de kansen en obstakels van de e-taxi's", zegt Raport. "Alle verzamelde kennis zullen we opnemen in ons beleidswerk." Het uiteindelijke doel van het e-taxiproject is onderzoeken hoe haalbaar het is om tegen 2020 de volledige taxivloot in Vlaanderen elektrisch te laten rijden en welke economische en ecologische impact dat zou hebben.

Wel oplaadpunten, geen subsidies

De stad Antwerpen heeft bij monde van schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) alvast beloofd om twee laadpunten te voorzien op standplaatsen voor taxi's. E-taxi's structureel subsidiëren, zoals onder meer in Amsterdam gebeurt, ziet hij echter niet zitten.

"Daar geloof ik niet in: als er subsidies nodig zijn, wil dat zeggen dat het niet rendabel is. Ofwel stuikt het in elkaar wanneer de subsidies wegvallen, ofwel lopen de kosten voor de overheid torenhoog op", zegt Kennis. "Maar uiteraard hoop ik dat dit project een blijver wordt. Sowieso denk ik dat elektrisch rijden binnen een aantal jaar 'het nieuwe normaal' wordt en dat de subsidiediscussie dan irrelevant zal blijken."