EU zoekt koortsachtig naar oplossing voor vluchtelingen

De Europese ministers bevoegd voor Asiel en Migratie buigen zich vandaag opnieuw over de vluchtelingencrisis. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) staat de Europese Unie voor haar laatste kans om een gemeenschappelijke oplossing uit te werken, nu almaar meer lidstaten zelf maatregelen nemen om vluchtelingen buiten te houden en als gevolg daarvan hun buurlanden met het probleem opzadelen.

Het is de bedoeling dat de 28 excellenties bevoegd voor Migratie een werkbaar akkoord sluiten over het versterken van de Europese buitengrenzen en de eventuele oprichting van een Europese grens- en kustwacht. De afgelopen maanden is al meer dan eens een akkoord in die zin bekendgemaakt, maar in de praktijk is daar tot nu toe maar bitter weinig van terechtgekomen.

Gisteren maakte de Hongaarse regering bekend dat ze een referendum wil houden over het Europese spreidingsplan voor vluchtelingen, dat een deel van het EU-antwoord op de vluchtelingencrisis vormt. Het is bekend dat de Hongaarse premier Viktor Orbán zo'n plan niet ziet zitten en vooral geen vluchtelingen in Hongarije wil opnemen. Wellicht hoopt hij voor dit standpunt steun te krijgen van de bevolking, wat niet onwaarschijnlijk lijkt. Europa heeft al verbaasd gereageerd op het initiatief van Boedapest.

De aanhoudende vluchtelingenstroom via de Balkanroute vormt een andere netelige kwestie. Vorige week heeft Oostenrijk al bekendgemaakt dat "de boot bijna vol is" voor wat Wenen betreft. Oostenrijk wil nog maar 80 asielaanvragen per dag behandelen. Gisteren heeft Oostenrijk overigens overlegd met een aantal Balkanlanden in een poging om het aantal vluchtelingen te beperken.

Die eenzijdige maatregelen leiden dan weer tot ergernis in Griekenland, waar de regering vreest dat zij met meer vluchtelingen zal worden opgescheept dan nu al het geval is. "Griekenland zal niet aanvaarden dat het het Libanon van Europa wordt", heeft de Griekse minister van Migratie Yannis Mouzalas al te kennen gegeven.

"Laten we de Grieken helpen"

Francken gelooft niet dat veel vluchtelingen in Griekenland geblokkeerd zullen raken. "Er zijn afspraken gemaakt over het overnemen van 160.000 mensen vanuit de hotspots in Griekenland en wij gaan dat ook doen. Er moet een constante roulatie komen en dan kan het systeem beginnen te draaien."

Griekenland kan het niet alleen aan en moet daarvoor humanitaire en andere hulp krijgen. Francken: "Dat is wat België ook wil geven, samen met Nederland en Duitsland. Laten we de Grieken helpen, het overnemen, de hotspots europeaniseren en samen oplossingen uitdokteren."

"Beloftes nakomen"

Het is de laatste kans voor Europa, zegt Theo Francken, "want binnen dit en enkele weken gaat een aantal landen nog veel forsere maatregelen nemen en dan zal het heel snel bergaf gaan". De Luxemburgse minister van Binnenlandse Zaken Jean Asselborn waarschuwt zelfs voor sluipende "anarchie" in de Europese Unie. "Er is geen lijn meer", aldus Asselborn.

"We hebben al veel beslissingen genomen, het is tijd om onze beloftes na te komen", waarschuwt Europees Commissaris Dimitris Avramopoulos. "Unilaterale beslissingen leiden nergens toe. Zowel de eenheid van de Europese Unie als mensenlevens staan op het spel."

Francken waarschuwt voor een nieuwe vluchtelingenstroom via de Middellandse Zee, vanuit Libië. Het aanhoudende geweld in Libië zal tot een nieuwe migratiestroom leiden, aldus Francken, die erop wijst dat het in dat verband enkel wachten is op beter weer.