Europa kijkt naar Mechelen voor aanpak van radicalisering

De stad Mechelen heeft een delegatie van Europese parlementsleden en lokale mandatarissen van het Europese Comité van de Regio's ontvangen voor een congres rond de aanpak van radicalisering bij jongeren. Vertegenwoordigers van Mechelen, Antwerpen en Vilvoorde kwamen er vertellen over hun lokale beleid en het belang van preventie.

"Voorkomen is bij deze problematiek zeker beter dan genezen, aangezien dat laatste - deradicaliseren - bijzonder moeilijk blijkt", zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD).

"Vanuit andere Europese landen is er veel interesse voor de lokale aanpak van onder meer Mechelen. Alles draait hier rond het inzicht dat radicale rekruteerders er vooral goed in slagen om kwetsbare jongeren te isoleren uit de maatschappij, en dat we dat het best lokaal kunnen tegengaan via een tussenpersoon die de link met de rest van de samenleving vormt: dat kan een vriend zijn, een onderwijzer of een begeleider van een sportclub. Uit Mechelen is ondanks onze grote moslimpopulatie nog steeds niemand vertrokken naar Syrië. Dat betekent niet dat onze aanpak zomaar overal op identieke wijze over te nemen valt, maar het zorgt duidelijk wel voor inspiratie bij andere lokale overheden."

Op de studienamiddag kwamen ook onder meer de moeder van een Antwerpse Syriëstrijder en twee jeugdwerkers uit Mechelen en Vilvoorde spreken. "In Mechelen werken we met jongeren uit een kwetsbare omgeving al vanaf ze zes jaar oud zijn, dat kan met schoolwerk of door hen recreatie te bieden", zei Mechels jeugdwerker Nordin.

"Bij oudere leeftijdscategorieën focussen we meer op het bieden van een ontmoetingsplaats waar ze hun mening kunnen ventileren en bij het zoeken naar een job. We willen tonen dat de samenleving er voor hen is als ze bereid zijn hun kansen te grijpen. Zo hebben we bijvoorbeeld een jongere die radicale uitspraken deed op school niet allereerst op zijn gedrag aangesproken, maar we hebben gepeild naar zijn interesses en zorgen. Uiteindelijk hebben we hem geïntroduceerd in een sportclub en hebben we hem kunnen begeleiden naar een job. Zo voelt hij zich nu echt deel uitmaken van de maatschappij en voelt hij dat hij hier een toekomst heeft."

Ook de recente evolutie bij rekruteerders om jonge vrouwen in plaats van jongens te viseren, werd besproken. "De meeste jonge mannen hebben we al in beeld, zijn al vertrokken of zitten in de cel", zegt de Vilvoordse jeugdwerker Moad. "Het grootste gevaar situeert zich nu bij jonge vrouwen die geïsoleerd geraakt zijn en vooral online op zoek gaan naar sociaal contact."