"95% van Belgen zegt al zijn inkomsten aan te geven"

95 procent van de Belgen zegt dat het al zijn inkomsten correct aangeeft. Tegelijk is 94 procent van oordeel dat het niveau van belastingontduiking in ons land hoog tot erg hoog is. Dat blijkt uit een bevraging die Test-Aankoop eind vorig jaar organiseerde en waar een voor de Belgische bevolking representatieve steekproef van 1.417 belastingplichtigen tussen 30 en 74 aan deelnam. De resultaten staan in het magazine Budget & Recht.

58 procent van de ondervraagden is van oordeel is dat zijn of haar goede vrienden al hun inkomen aangeven. 32 procent vindt "dat bijna iedereen de belastingen ontduikt en de fiscus zich daarvan bewust is". Slechts 18 procent meent dat "de fiscus alles doet wat in zijn macht ligt om belastingontduiking te bestrijden".

De ondervraagde Belgen geven in de enquête zelf blijk van veel burgerzin. 95 procent zegt geen belastingen te ontduiken en 68 procent is van oordeel dat het bedriegen van de fiscus neerkomt op het oplichten van de hele maatschappij.

Slechts een kleine minderheid (12 procent) is het eens met de stelling "dat een deel van de inkomsten niet aangeven niet zo erg is want niemand wordt daardoor benadeeld". 57 procent vindt dat overheidsdiensten en sociale voorzieningen moeten behouden blijven zelf als hiervoor meer belasting moet worden betaald. 76 procent vindt echter "dat we veel minder terug krijgen dan we betalen".

De respondenten geven de werking van de belastingadministratie voor de behandeling van hun aangifte 4,9 op 10. 23 procent is tevreden over geleverde fiscale bijstand via bijvoorbeeld de telefonische hulplijn. De vlotheid waarmee de fiscus kan worden gecontacteerd als deze dienst de aangifte betwist haalt amper 18 procent.

57 procent is tevreden over de juistheid van de door de fiscus geleverde belastinggegevens. 19 procent van wie met vooraf ingevulde gegevens te maken kreeg via Tax-on-web of in een voorstel van vereenvoudigde aangite stelt dat deze onjuist waren.