"Mooi cadeau aan Italië dat we verhinderd hebben dat homo's samen kind hebben"

In Italië heeft de Senaat een wettekst goedgekeurd die toelaat dat mensen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen aangaan. Italië is het laatste grote westerse land waar homo's die mogelijkheid nog niet hebben. Om de conservatieve tegenstanders binnen de meerderheid te paaien, is de tekst wel sterk afgezwakt. Zo kunnen holebi's de kinderen van hun partner niet adopteren.
De Italiaanse ultrakatholieke minister Angelino Alfano

Al jaren ligt de kwestie van het samenlevingscontract voor holebi's op tafel van de Italiaanse wetgever. Uiteindelijk is de tekst nu dus door de Senaat geraakt, onder druk van Europa: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens had Italië al veroordeeld voor discriminatie. 173 senatoren stemden voor, 71 tegen. De Kamer moet later dit jaar nog definitief groen licht geven.

De goedkeuring is er evenwel niet zonder slag of stoot gekomen. Conservatieve katholieke partijen die dicht bij de Katholieke Kerk staan, boden hevig weerwerk. Premier Matteo Renzi moest zelfs een vertrouwensstemming koppelen aan de stemming over het samenlevingscontract: kreeg de tekst geen goedkeuring, dan zou de regering vallen.

"Hoop heeft gewonnen van de angst, moed van discriminatie. Liefde heeft gewonnen", plaatste Renzi na de goedkeuring op zijn Facebookpagina. 

Homo's mogen wettelijk vreemdgaan

Dankzij de wettekst zullen holebi's in Italië een samenlevingscontract kunnen aangaan. Dat geeft hen nu dezelfde rechten als getrouwde echtparen voor wat betreft erfenissen, wonen en pensioenen. Maar het gaat wel om een erg verwaterde wettekst: heel wat - in de ogen van conservatieve katholieke krachten - controversiële passages zijn weggehaald.

Zo mocht het samenlevingscontract niet te veel op het huwelijk lijken. En dat leidt tot een vrij ironisch gegeven: de wettelijk ingebakken plicht om trouw te zijn in een huwelijk, is expliciet weggelaten uit de tekst van het samenlevingscontract. Holebi's met een samenlevingscontract zijn met andere woorden niet wettelijk verplicht om elkaar trouw te zijn.

Holebiverenigingen zijn echter het zwaarst gekwetst door het feit dat de "stiefkindadoptie-clausule" is gesneuveld. Holebi's mogen dus het kind van hun partner niet adopteren. "Het is een mooi geschenk aan Italië dat we verhinderd hebben dat twee mensen van hetzelfde geslacht samen een kind hebben. We hebben een antropologische revolutie tegen de natuur verhinderd", liet minister van Binnenlandse Zaken Angelino Alfano optekenen. Hij is lid van de kleine ultrakatholieke partij NCD.

Homorechtenorganisaties hebben al gezegd dat ze op 5 maart gaan betogen in de hoofdstad Rome.